Αυτές οι οδηγίες χειρισμού βασίζονται στην υπόθεση ότι χρησιμοποιείτε έκδοση firmware EOS R5 1.6.0 ή νεότερη.