Ασφάλεια

Αν οι ρυθμίσεις ασφαλείας δεν έχουν οριστεί σωστά, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα προβλήματα.

  • Παρακολούθηση μετάδοσης

    Τρίτα μέρη με κακόβουλη πρόθεση ενδέχεται να παρακολουθήσουν τις μεταδόσεις ασύρματου LAN και να επιχειρήσουν να λάβουν τα δεδομένα που αποστέλλετε.

  • Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο

    Τρίτα μέρη, με κακόβουλη πρόθεση ενδέχεται να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο που χρησιμοποιείτε για να κλέψουν, τροποποιήσουν ή καταστρέψουν πληροφορίες. Επιπλέον, μπορεί να πέσετε θύματα σε άλλους τύπους μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, όπως η πλαστοπροσωπία (όπου κάποιος προσλαμβάνει μια ταυτότητα ώστε να κερδίσει πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένες πληροφορίες) ή σε επιθέσεις εφαλτηρίου (όπου κάποιος κερδίζει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυό σας ως εφαλτήριο για να καλύπτει τα ίχνη του κατά τη διείσδυσή του σε άλλα συστήματα).

Προτείνεται η χρήση των συστημάτων και λειτουργιών για τη διασφάλιση του δικτύου σας, αποτρέποντας την εκδήλωση αυτών των τύπων προβλημάτων.