Ελευθέρωση κλείστρου χωρίς κάρτα

Μπορείτε να επιλέξετε να μην είναι δυνατή η φωτογράφιση εάν δεν υπάρχει κάρτα στη μηχανή. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Ενεργ.].

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Ελευθέρ. κλείστρου χωρίς κάρτα].

  2. Επιλέξτε [Απενεργ.].