Χειροκίνητη διόρθωση έκθεσης

Η διόρθωση έκθεσης μπορεί να φωτίσει (αυξημένη έκθεση) ή να σκουρύνει (μειωμένη έκθεση) την εικόνα η οποία καταγράφεται με την τυπική έκθεση που ορίζεται από τη μηχανή.

Η διόρθωση έκθεσης είναι διαθέσιμη στις καταστάσεις [AE με ευέλικτη προτεραιότητα], [Πρόγραμμα AE], [AE με προτεραιότητα κλείστρου], [AE με προτεραιότητα διαφράγματος] και [Χειροκίνητη έκθεση].

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διόρθωση έκθεσης όταν επιλέγεται η κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση] σε συνδυασμό με Αυτόματη ISO, ανατρέξτε στη σελίδα M: Χειροκίνητη έκθεση και στη σελίδα Fv: AE με ευέλικτη προτεραιότητα για την κατάσταση [AE με ευέλικτη προτεραιότητα].

 1. Ελέγξτε την έκθεση.

  • Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του και ελέγξτε την ένδειξη επιπέδου έκθεσης.
 2. Καθορίστε την τιμή διόρθωσης.

  Αυξημένη έκθεση για φωτεινότερες εικόνες

  Μειωμένη έκθεση για σκοτεινότερες εικόνες

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 κοιτάζοντας την οθόνη.
  • Το εικονίδιο [Διόρθωση έκθεσης] που εμφανίζεται υποδεικνύει τη διόρθωση έκθεσης.
 3. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Για να ακυρώσετε τη διόρθωση έκθεσης, ορίστε το επίπεδο έκθεσης [Επίπεδο έκθεσης] στον δείκτη τυπικής έκθεσης ([Δείκτης τυπικής έκθεσης]).

Προσοχή

 • Εάν η ρύθμιση [Λήψη: Auto Lighting Optimizer/Λήψη: Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού] () έχει επιλεγεί διαφορετικά από [Απενεργ.], η εικόνα θα εξακολουθεί να φαίνεται φωτεινή ακόμη κι εάν η αντιστάθμιση μειωμένης έκθεσης έχει ρυθμιστεί για πιο σκούρες εικόνες.

Σημείωση

 • Η καθορισμένη τιμή διόρθωσης έκθεσης παραμένει σε ισχύ ακόμη κι αφού τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση.