Χρήση του χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης

Όταν θέλετε να συμπεριλάβετε τον εαυτό σας στη φωτογραφία, όπως σε μια αναμνηστική φωτογραφία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες (Χρονόμετρο 6 δευτ.).

  • Κατά την προβολή μιας εικόνας στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες.
 2. Επιλέξτε το στοιχείο κατάστασης προώθησης.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε το στοιχείο κατάστασης προώθησης.
 3. Επιλέξτε το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης.

   Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ.: Λήψη σε 10 δευτ.

   Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ.: Λήψη σε 2 δευτ.

 4. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Εστιάστε στο θέμα και πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέλος της διαδρομής του.
  • Για να ελέγξετε τη λειτουργία, κοιτάξτε τη λυχνία χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης, προσέξτε τυχόν ηχητικά σήματα που θα ακουστούν ή παρακολουθήστε την αντίστροφη μέτρηση σε δευτερόλεπτα στην οθόνη.
  • Η λυχνία χρονομέτρου αυτο-φωτογράφισης αναβοσβήνει όλο και πιο γρήγορα και η μηχανή εκπέμπει ηχητικό σήμα 2 δευτ. πριν από τη λήψη της εικόνας.

Σημείωση

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ.], για να ξεκινήσει η λήψη χωρίς να αγγίζετε τη μηχανή (για να αποφύγετε την αστάθεια της μηχανής), όταν είναι τοποθετημένη σε τρίποδο, για λήψεις εικόνων νεκρής φύσης ή μακράς έκθεσης, για παράδειγμα.
 • Αφού τραβήξετε λήψεις με το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης, συνιστάται να προβάλετε τις εικόνες () για να ελέγξετε την εστίαση και την έκθεση.
 • Όταν χρησιμοποιείτε το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης για να φωτογραφίσετε τον εαυτό σας, κλειδώστε την εστίαση () σε ένα αντικείμενο σε απόσταση ίση με αυτήν στην οποία θα σταθείτε.
 • Για να ακυρώσετε το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης μετά την εκκίνησή του, αγγίξτε την οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο SET.
 • Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να παραταθεί εφόσον η μηχανή έχει ρυθμιστεί για λήψη με τηλεχειρισμό.