Εξειδικευμένες ρυθμίσεις/Προσωπικό μενού

Μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια τις λειτουργίες της μηχανής και να αλλάξετε τη λειτουργία πλήκτρων και επιλογέων ανάλογα με τις προτιμήσεις φωτογράφισης. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε στοιχεία μενού και Εξειδικευμένες ρυθμίσεις που ρυθμίζετε συχνά στις καρτέλες Προσωπικού μενού.