Εγγραφή ήχου

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή ταινιών καταγράφοντας τον ήχο με το ενσωματωμένο μονοφωνικό μικρόφωνο ή με εξωτερικό στερεοφωνικό μικρόφωνο. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε ελεύθερα το επίπεδο εγγραφής ήχου.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση [Λήψη: Εγγραφή ήχου] για να ορίσετε τις λειτουργίες εγγραφής ήχου.

Προσοχή

 • Οι ήχοι που προέρχονται από λειτουργίες Wi-Fi μπορεί να καταγράφονται με ενσωματωμένα ή εξωτερικά μικρόφωνα. Κατά την εγγραφή ήχου, δεν προτείνεται η χρήση της λειτουργίας ασύρματης επικοινωνίας.
 • Κατά τη σύνδεση εξωτερικού μικροφώνου ή ακουστικών στη μηχανή, φροντίστε να εισάγετε το βύσμα μέχρι το τέρμα.
 • Το ενσωματωμένο μικρόφωνο της μηχανής μπορεί επίσης να εγγράφει μηχανικούς ήχους του φακού ή ήχους από τις λειτουργίες της μηχανής/του φακού, εάν εκτελούνται λειτουργίες AF ή εάν χρησιμοποιείται η μηχανή ή ο φακός κατά την εγγραφή ταινίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η χρήση εξωτερικού μικροφώνου μπορεί να μειώσει αυτούς τους ήχους. Αν οι ήχοι εξακολουθούν να ακούγονται με το εξωτερικό μικρόφωνο, ίσως έχετε καλύτερο αποτέλεσμα αν αφαιρέσετε το εξωτερικό μικρόφωνο από τη μηχανή και το τοποθετήσετε μακριά από τη μηχανή και τον φακό.
 • Στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου της μηχανής δεν πρέπει να συνδέετε τίποτα άλλο εκτός από ένα εξωτερικό μικρόφωνο.
 • Η μείωση θορύβου δεν εφαρμόζεται στους ήχους που αναπαράγονται μέσω ακουστικών. Επομένως, ο ήχος που καταγράφεται με την ταινία θα είναι διαφορετικός.
 • Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις [Λήψη: Εγγραφή ήχου] κατά την ακρόαση με ακουστικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ένα ξαφνικό δυνατό ήχο που μπορεί να βλάψει τα αυτιά σας.

Σημείωση

 • Στην κατάσταση [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)], οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για το στοιχείο [Λήψη: Εγγραφή ήχου] είναι [On] ή [Off]. Επιλέξτε [On] για αυτόματη ρύθμιση του επιπέδου εγγραφής.
 • Επιπλέον, μέσω HDMI ακούγεται ήχος όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη σε τηλεόραση, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ρύθμιση [Εγγραφή ήχου] έχει οριστεί σε [Απενεργ.]. Σε περίπτωση ανατροφοδότησης από την έξοδο ήχου της τηλεόρασης, απομακρύνετε τη μηχανή από την τηλεόραση ή μειώστε την ένταση ήχου.
 • Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της ισορροπίας έντασης μεταξύ L/R (αριστερής/δεξιάς πλευράς).
 • Ο ήχος εγγράφεται με ρυθμό δειγματοληψίας 48 kHz/16-bit.

Εγγραφή ήχου/Επίπεδο εγγραφής ήχου

 • Αυτόμ.

  Το επίπεδο εγγραφής ήχου ρυθμίζεται αυτόματα. Ο αυτόματος έλεγχος στάθμης λειτουργεί αυτόματα, ανάλογα με την ένταση του ήχου.

 • Χειροκ.

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο εγγραφής ήχου ανάλογα με τις ανάγκες. Επιλέξτε [Στάθμη εγγρ.] και περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 κοιτάζοντας τον μετρητή στάθμης για να προσαρμόσετε το επίπεδο εγγραφής ήχου. Παρατηρήστε την ένδειξη μέγιστης στάθμης και ορίστε τη ρύθμιση έτσι ώστε, για τους δυνατότερους ήχους, να ανάβει περιστασιακά η ένδειξη του μετρητή στάθμης στα δεξιά του συμβόλου «12» (-12 dB). Αν υπερβεί το «0», ο ήχος θα παραμορφωθεί.

 • Απενεργ.

  Δεν καταγράφεται ήχος.

Φίλτρο ανέμου

Ορίστε την επιλογή [Ενεργ.] για τη μείωση του θορύβου που προκαλείται από τον άνεμο σε εξωτερικούς χώρους. Ενεργοποιείται μόνο όταν χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο μικρόφωνο της μηχανής. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία φίλτρου ανέμου, μειώνεται επίσης μέρος των ήχων χαμηλής συχνότητας.

Εξασθένηση

Καταστέλλει αυτόματα την παραμόρφωση που προκαλείται από δυνατούς θορύβους. Ακόμη και εάν ορίσετε τη ρύθμιση [Εγγραφή ήχου] σε [Αυτόμ.] ή [Χειροκ.] για εγγραφή, ενδέχεται και πάλι να προκύψει παραμόρφωση του ήχου εάν υπάρχει πολύ δυνατός ήχος. Στην περίπτωση αυτή, συστήνεται η επιλογή [Ενεργ.].

 • Μικρόφωνο

  Κανονικά, το ενσωματωμένο μικρόφωνο καταγράφει μονοφωνικά.

  Αντί αυτού, χρησιμοποιούνται εξωτερικά μικρόφωνα με βύσμα τύπου μίνι-καρφί διαμέτρου 3,5 mm, τα οποία συνδέονται στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ εξωτερικού μικροφώνου της μηχανής (). Συνιστάται η χρήση του Κατευθυντικού στερεοφωνικού μικροφώνου DM-E1 (πωλείται χωριστά).

 • Ακουστικά

  Αν συνδέσετε εμπορικά διαθέσιμα ακουστικά με βύσμα τύπου μίνι-καρφί διαμέτρου 3,5 mm στην υποδοχή ακουστικών (), μπορείτε να ακούτε τον ήχο κατά τη λήψη ταινίας. Για να ρυθμίσετε τον ήχο των ακουστικών, πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος), επιλέξτε [Υποδοχή ακουστικών] και προσαρμόστε περιστρέφοντας τον επιλογέα Κύριος επιλογέας ή Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 ή πατήστε Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ().

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε ακουστικά και κατά την αναπαραγωγή της ταινίας.