Κοπή/αναλογίες στατικών εικόνων

Συνήθως, με τους φακούς RF ή EF οι εικόνες καταγράφονται σε μέγεθος αισθητήρα 36,0×24,0 mm περίπου κατά τη λήψη πλήρους πλαισίου. Ωστόσο, στις λήψεις με κοπή μπορείτε να απομονώνετε και να μεγεθύνετε το κέντρο της εικόνας κατά 1,6 περίπου (μέγεθος APS-C) σαν να χρησιμοποιούσατε τηλεφακό ή μπορείτε να ορίζετε αναλογίες, όπως απαιτείται, πριν από τη λήψη. Οι φακοί EF-S καταγράφουν μια περιοχή στο κέντρο με αναλογίες 3:2, μεγεθυμένες κατά 1,6× περίπου (μέγεθος APS-C).

 1. Επιλέξτε [Λήψη: ΛήψηΚοπή/αναλογίες].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Επιλέξτε [Πλήρες πλαίσιο], [1,6x (κοπή)], [1:1 (αναλογίες)], [4:3 (αναλογίες)] ή [16:9 (αναλογίες)].
  • Με τους φακούς EF-S, η ρύθμιση [1,6x (κοπή)] ορίζεται αυτόματα και δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη επιλογή.
  • Για να συνεχίσετε χωρίς να αλλάξει η εμφάνιση της περιοχής λήψης, πατήστε SET και προχωρήστε στο βήμα 4.
 3. Επιλέξτε τον τρόπο εμφάνισης της περιοχής λήψης.

  • Στην οθόνη του βήματος 2 πατήστε το πλήκτρο INFO.
  • Επιλέξτε τον τύπο προβολής και πατήστε SET.

  Προσοχή

  • Οι επιλογές ποιότητας εικόνας ΥψηλήΜεσαία/ΚανονικήΜεσαία/ΥψηλήΕλάχιστη 1/ΚανονικήΕλάχιστη 1 δεν είναι διαθέσιμες αν έχει οριστεί η επιλογή [1,6x (κοπή)] ή με φακούς EF-S.
  • Η λήψη με τη λειτουργία [1,6x (κοπή)] και με ποιότητα εικόνας ΥψηλήΜεσαία/ΚανονικήΜεσαία/ΥψηλήΕλάχιστη 1/ΚανονικήΕλάχιστη 1 παράγει εικόνες ΥψηλήΜέγιστη/ΚανονικήΜέγιστη/Ελάχιστη 2/Ελάχιστη 2, αντίστοιχα.
  • Κατά τη λήψη με φακό EF-S, όταν έχουν οριστεί αυτόματα οι επιλογές [1:1 (αναλογίες)], [4:3 (αναλογίες)] ή [16:9 (αναλογίες)], η ρύθμιση διαγράφεται και εφαρμόζεται η επιλογή [1,6x (κοπή)] σε αναλογίες 3:2.
 4. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  Παραδείγματα ρύθμισης

  Όταν ορίζεται η επιλογή Πλήρες πλαίσιο

  Όταν ορίζεται η επιλογή Περιοχή κοπής (1,6x) ή χρησιμοποιείται φακός EF-S

  Όταν ορίζεται η επιλογή 1:1/Περίγραμμα

  Όταν ορίζεται η επιλογή 4:3/Μάσκα

  • Όταν ορίζεται η επιλογή [1,6x (κοπή)] ή χρησιμοποιείται φακός EF-S, η εικόνα εμφανίζεται μεγεθυμένη κατά 1,6× περίπου.
  • Όταν ορίζονται οι επιλογές [1:1 (αναλογίες)], [4:3 (αναλογίες)] ή [16:9 (αναλογίες)], η εικόνα καταγράφεται εντός της μαύρης ή σκιαγραφημένης περιοχής.

Προσοχή

 • Οι περιοχές που βρίσκονται εκτός της κομμένης περιοχής δεν καταγράφονται κατά τη λήψη RAW εφόσον έχει επιλεχθεί [1,6x (κοπή)] ή με τους φακούς EF-S.
 • Η ρύθμιση [Περιοχή λήψης] δεν επηρεάζει την προβολή εφόσον έχει επιλεχθεί [1,6x (κοπή)] ή με τους φακούς EF-S.
 • Η επιλογή [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Προσθήκη πληροφοριών κοπής] είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεχθεί [Πλήρες πλαίσιο].
 • Όταν χρησιμοποιούνται εξωτερικές μονάδες φλας, δεν εφαρμόζεται το αυτόματο φλας με ζουμ (αυτόματη ρύθμιση της κάλυψης φλας) με βάση τη ρύθμιση [Λήψη: ΛήψηΚοπή/αναλογίες].

Σημείωση

 • Για λεπτομέρειες σχετικά με το πλήθος pixel εφόσον έχει οριστεί κοπή ή αναλογίες, ανατρέξτε στη σελίδα Πλήθος pixel στατικών εικόνων.
 • Σχεδόν το 100% της κάλυψης του οπτικού πεδίου διατηρείται κατακόρυφα και οριζόντια εφόσον έχει οριστεί κοπή ή αναλογίες.
 • Εφόσον έχουν οριστεί αναλογίες, οι πληροφορίες των αναλογιών προστίθενται στις εικόνες RAW, οι οποίες καταγράφονται σε πλήρες μέγεθος. Κατά την προβολή εικόνων RAW, η περιοχή της εικόνας που χρησιμοποιείται για τη λήψη υποδεικνύεται από γραμμές. Λάβετε υπόψη ότι μόνο η περιοχή εικόνας της λήψης εμφανίζεται στο στοιχείο Διαδοχική προβολή.