Προσομοίωση έκθεσης

Με την προσομοίωση έκθεσης, η φωτεινότητα εικόνας πλησιάζει περισσότερο στην πραγματική φωτεινότητα (έκθεση) των λήψεών σας.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Προσομοίωση ΕΚΘ].

 2. Ορίστε μια επιλογή.

 • Ενεργ. (Προσομοίωση έκθεσης (ενεργοποίηση))

  Η φωτεινότητα της προβαλλόμενης εικόνας θα πλησιάζει την πραγματική φωτεινότητα (έκθεση) της εικόνας που θα καταγραφεί. Εάν επιλέξετε να γίνει διόρθωση έκθεσης, η φωτεινότητα της εικόνας θα αλλάξει αντίστοιχα.

 • Κατά την Προσομοίωση έκθεσης (κατά τη διάρκεια)

  Κανονικά, η εικόνα εμφανίζεται με την τυπική φωτεινότητα, ώστε να είναι ευδιάκριτη (Προσομοίωση έκθεσης (απενεργοποίηση)). Μόνο όταν κρατάτε πατημένο το πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου, η φωτεινότητα εικόνας προσομοιάζει την πραγματική φωτεινότητα (έκθεση) της εικόνας που θα προκύψει (Προσομοίωση έκθεσης (ενεργοποίηση)).

 • Απενεργ. (Προσομοίωση έκθεσης (απενεργοποίηση))

  Η εικόνα εμφανίζεται με την τυπική φωτεινότητα, ώστε να είναι ευδιάκριτη. Ακόμα κι αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διόρθωσης έκθεσης, η εικόνα θα εμφανίζεται με την τυπική φωτεινότητα.