Προδιαγραφές

Τύπος

Τύπος: Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (Single-Lens Non-Reflex) AF/AE

Βάση φακού: Βάση RF της Canon

Συμβατοί φακοί: Κατηγορία φακών Canon RF

Χρήση προσαρ στερέωσης EF-EOS R: Φακοί Canon EF ή EF-S (εξαιρουμένων των φακών EF-M)

Εστιακή απόσταση φακού: Ίδια με την εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται στον φακό

Χρήση φακών EF-S: Περίπου 1,6 φορές η εστιακή απόσταση που υποδεικνύεται

Αισθητήρας εικόνας

Τύπος: Αισθητήρας CMOS

Μέγεθος οθόνης Περίπου 36,0×24,0 mm
Ενεργά pixel*1*2

Μέγ. περίπου 45,0 megapixel

Dual Pixel CMOS AF Υποστηρίζεται

1: Στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη τιμή 100.000.

2: Χρήση φακών RF ή EF. Το πλήθος ενεργών pixel μπορεί να είναι μικρότερο με ορισμένους φακούς και κατά την επεξεργασία εικόνων.

Σύστημα εγγραφής

Μορφή εγγραφής εικόνας: Συμβατή με τα πρότυπα Design rule for Camera File system 2.0 και Exif 2.31*

Υποστηρίζει πληροφορίες για τη διαφορά ώρας

Τύπος εικόνας και επέκταση

Τύπος εικόνας Επέκταση
Στατικές εικόνες JPEG JPG
HEIF HIF
RAW CR3
Dual Pixel RAW
C-RAW
Ταινίες ALL-I, IPB MP4
RAW CRM

Εγγραφή στατικών εικόνων

Πλήθος pixel στατικών εικόνων

Ποιότητα εικόνας Εγγραφόμενα pixel
Αναλογίες
3:2 1,6x (κοπή)*1 1:1 4:3 16:9
JPEG
HEIF
Μέγιστη Περίπου 44,8 megapixel
(8192×5464)
Περίπου 17,3 megapixel
(5088×3392)
Περίπου 29,8 megapixel
(5456×5456)
Περίπου 39,8 megapixel
(7280×5464)
Περίπου 37,7 megapixel
(8192×4608)
Μέση Περίπου 22,5 megapixel
(5808×3872)
Περίπου 15,0 megapixel
(3872×3872)
Περίπου 19,9 megapixel
(5152×3872)
Περίπου 19,0 megapixel
(5808×3264)
Small1 Περίπου 11,6 megapixel
(4176×2784)
Περίπου 7,8 megapixel
(2784×2784)
Περίπου 10,3 megapixel
(3712×2784)
Περίπου 9,8 megapixel
(4176×2344)
Small2 Περίπου 3,8 megapixel
(2400×1600)
Περίπου 3,8 megapixel
(2400×1600)
Περίπου 2,6 megapixel
(1600×1600)
Περίπου 3,4 megapixel
(2112×1600)
Περίπου 3,2 megapixel
(2400×1344)
RAW RAW / Compact RAW Περίπου 44,8 megapixel
(8192×5464)
Περίπου 17,3 megapixel
(5088×3392)
Περίπου 44,8 megapixel
(8192×5464)

Οι τιμές για τα εγγραφόμενα pixel στρογγυλοποιούνται στις πλησιέστερες 100.000.

Οι εικόνες RAW δημιουργούνται με αναλογίες 3:2, με πληροφορίες που προστίθενται σχετικά με τις καθορισμένες αναλογίες, και οι εικόνες JPEG δημιουργούνται με τις καθορισμένες αναλογίες.

1: Γωνία θέασης περίπου 1,6 φορές η εστιακή απόσταση.

Μέγεθος αρχείου στατικών εικόνων / Μέγιστο πλήθος λήψεων / Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων για συνεχή λήψη

Ποιότητα εικόνας Μέγεθος αρχείου
[περίπου MB]
Μέγιστο πλήθος λήψεων
[περίπου]*1
Μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων [περίπου]*5
Κάρτα SD*1 Κάρτα SD*1
[Υψηλής ταχύτητας]
Κάρτα CFexpress*2
JPEG*4 ΥψηλήΜέγιστη 13,5 2240 190 350 350
ΚανονικήΜέγιστη 6,8 4450 260 350
ΥψηλήΜέση 7,8 3860 320 350
ΚανονικήΜέση 4,1 7330 290 350
ΥψηλήSmall1 4,7 6420 330 350
ΚανονικήSmall1 2,6 11360 330 350
Small2 1,8 16790 340 350
HEIF*3 ΥψηλήΜέγιστη 13,4 2240 190 280 280
ΚανονικήΜέγιστη 10,0 2970 210 330
ΥψηλήΜέση 8,3 3580 310 310
ΚανονικήΜέση 6,3 4730 350 360
ΥψηλήSmall1 5,1 5710 340 360
ΚανονικήSmall1 4,0 7330 360 350
Small2 1,8 14480 340 360
RAW*4 RAW 45,4 670 66 87 180
Compact RAW 21,9 1440 130 260 260
RAW+JPEG*4 RAW + ΥψηλήΜέγιστη 45,4+13,5 520 64 79 160
Compact RAW + ΥψηλήΜέγιστη 21,9+13,5 870 100 130 240
RAW+HEIF*3 RAW + ΥψηλήΜέγιστη 45,4+13,4 480 61 74 90
Compact RAW + ΥψηλήΜέγιστη 21,9+13,4 780 110 140 140

1: Το μέγιστο πλήθος λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων (κάρτα SD) ισχύουν για μια κάρτα SD 32 GB UHS-I με βάση τα πρότυπα δοκιμών της Canon. Το μέγιστο πλήθος λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων (κάρτα SD [Υψηλής ταχύτητας]) ισχύουν για μια κάρτα SD 32 GB UHS-II με βάση τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

2: Ο αριθμός διαθέσιμων λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων (κάρτα CFexpress) ισχύουν για μια κάρτα CFexpress 325 GB σε συμμόρφωση με τα πρότυπα δοκιμών της Canon.

3: Διαθέσιμο όταν το [HDR PQ] για λήψη HDR είναι ρυθμισμένο στην επιλογή [Ενεργ.].

4: Όταν το [HDR PQ] για λήψη HDR είναι ρυθμισμένο στην επιλογή [Απενεργ.].

5: Με το μηχανικό κλείστρο ή το ηλεκτρονικό κλείστρο 1ης κουρτίνας, δοκιμαστική λήψη περίπου στα 12 fps.

Το μέγεθος αρχείου, το μέγιστο πλήθος λήψεων και το μέγιστο πλήθος διαδοχικών λήψεων διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης (όπως 1,6x κοπή/αναλογίες, θέμα, επωνυμία κάρτας μνήμης, ταχύτητα ISO, Στυλ εικόνας και εξειδικευμένη ρύθμιση).

Εγγραφή ταινίας

Μορφή εγγραφής ταινίας: MP4, RAW

Εκτιμώμενος χρόνος εγγραφής, ρυθμός bit ταινίας και μέγεθος αρχείου

Canon Log: Off, HDR PQ: Off

Μέγεθος εγγραφής ταινίας Συνολικός χρόνος εγγραφής (περίπου) Ρυθμός bit ταινίας
(περίπου Mbps)
Μέγεθος αρχείου
(περίπου MB/λεπ.)
64 GB 256 GB 1 TB
8K DCI

29,97 fps

25,00 fps

24,00 fps

23,98 fps

RAW 3 λεπτ. 13 λεπτά 51 λεπτ. 2600 18668
ALL-I 6 λεπτά 26 λεπτά 1 ώρα 42 λεπτά 1300 9309
IPB 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 42 λεπτά 470 3373
IPB
(Ελαφριά)
37 λεπτά 2 ώρες 28 λεπτ. 9 ώρες 39 λεπτ. 230 1647

29,97 fps

25,00 fps

RAW
(Ελαφριά)
4 λεπτ. 19 λεπτά 1 ώρα 17 λεπτά 1700 12230

24,00 fps

23,98 fps

RAW
(Ελαφριά)
6 λεπτά 25 λεπτά 1 ώρα 38 λεπτά 1350 9715
8K UHD

29,97 fps

25,00 fps

23,98 fps

ALL-I 6 λεπτά 26 λεπτά 1 ώρα 42 λεπτά 1300 9309
IPB 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 42 λεπτά 470 3373
IPB
(Ελαφριά)
37 λεπτά 2 ώρες 28 λεπτ. 9 ώρες 39 λεπτ. 230 1647
4K DCI

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 9 λεπτ. 36 λεπτ. 2 ώρες 21 λεπτά 940 6734
IPB 36 λεπτ. 2 ώρες 27 λεπτ. 9 ώρες 35 λεπτά 230 1656
IPB
(Ελαφριά)
1 ώρα 10 λεπτά 4 ώρες 43 λεπτά 18 ώρες 28 λεπτ. 120 860

4K DCI

4K DCI Fine

29,97 fps

25,00 fps

24,00 fps

23,98 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 42 λεπτά 470 3373
IPB 1 ώρα 10 λεπτά 4 ώρες 40 λεπτά 18 ώρες 17 λεπτά 120 869
IPB
(Ελαφριά)
2 ώρες 21 λεπτά 9 ώρες 26 λεπτά 36 ώρες 52 λεπτά 60 431
4K DCI

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 4 λεπτ. 18 λεπτά 1 ώρα 10 λεπτά 1880 13447
4K UHD

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 9 λεπτ. 36 λεπτ. 2 ώρες 21 λεπτά 940 6734
IPB 36 λεπτ. 2 ώρες 27 λεπτ. 9 ώρες 35 λεπτά 230 1656
IPB
(Ελαφριά)
1 ώρα 10 λεπτά 4 ώρες 43 λεπτά 18 ώρες 28 λεπτ. 120 860

4K UHD

4K UHD Fine

29,97 fps

25,00 fps

23,98 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 42 λεπτά 470 3373
IPB 1 ώρα 10 λεπτά 4 ώρες 40 λεπτά 18 ώρες 17 λεπτά 120 869
IPB
(Ελαφριά)
2 ώρες 21 λεπτά 9 ώρες 26 λεπτά 36 ώρες 52 λεπτά 60 431
4K UHD

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 4 λεπτ. 18 λεπτά 1 ώρα 10 λεπτά 1880 13447
Full HD

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 47 λεπτά 3 ώρες 8 λεπτά 12 ώρες 14 λεπτά 180 1298
IPB 2 ώρες 18 λεπτά 9 ώρες 14 λεπτά 36 ώρες 6 λεπτά 60 440
IPB
(Ελαφριά)
4 ώρες 1 λεπτό 16 ώρες 7 λεπτ. 63 ώρες 1 λεπτό 35 252

29,97 fps

25,00 fps

23,98 fps

ALL-I 1 ώρα 33 λεπτά 6 ώρες 12 λεπτά 24 ώρες 16 λεπτά 90 655
IPB 4 ώρες 30 λεπτά 18 ώρες 2 λεπτά 70 ώρες 27 λεπτ. 30 226

29,97 fps

25,00 fps

IPB
(Ελαφριά)
11 ώρες 35 λεπτά 46 ώρες 23 λεπτά 181 ώρες 13 λεπτά 12 88

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 23 λεπτά 1 ώρα 34 λεπτά 6 ώρες 10 λεπτά 360 2575
Ταινίες παρέλευσης χρόνου 8K

29,97 fps

25,00 fps

ALL-I 6 λεπτά 26 λεπτά 1 ώρα 42 λεπτά 1300 9298
4K 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 43 λεπτά 470 3362
Full HD 1 ώρα 34 λεπτά 6 ώρες 19 λεπτά 24 ώρες 41 λεπτά 90 644

Canon Log: On ή HDR PQ: On

Μέγεθος εγγραφής ταινίας Συνολικός χρόνος εγγραφής (περίπου) Ρυθμός bit ταινίας
(περίπου Mbps)
Μέγεθος αρχείου
(περίπου MB/λεπ.)
64 GB 256 GB 1 TB
8K DCI

29,97 fps

25,00 fps

24,00 fps

23,98 fps

RAW 3 λεπτ. 13 λεπτά 51 λεπτ. 2600 18668
ALL-I 6 λεπτά 26 λεπτά 1 ώρα 42 λεπτά 1300 9309
IPB 12 λεπτά 50 λεπτά 3 ώρες 15 λεπτά 680 4875
IPB
(Ελαφριά)
25 λεπτά 1 ώρα 40 λεπτά 6 ώρες 31 λεπτά 340 2434

29,97 fps

25,00 fps

RAW
(Ελαφριά)
4 λεπτ. 19 λεπτά 1 ώρα 17 λεπτά 1700 12230

24,00 fps

23,98 fps

RAW
(Ελαφριά)
6 λεπτά 25 λεπτά 1 ώρα 38 λεπτά 1350 9715
8K UHD

29,97 fps

25,00 fps

23,98 fps

ALL-I 6 λεπτά 26 λεπτά 1 ώρα 42 λεπτά 1300 9309
IPB 12 λεπτά 50 λεπτά 3 ώρες 15 λεπτά 680 4875
IPB
(Ελαφριά)
25 λεπτά 1 ώρα 40 λεπτά 6 ώρες 31 λεπτά 340 2434
4K DCI

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 8 λεπτά 34 λεπτά 2 ώρες 13 λεπτά 1000 7164
IPB 24 λεπτά 1 ώρα 39 λεπτ. 6 ώρες 30 λεπτά 340 2443
IPB
(Ελαφριά)
50 λεπτά 3 ώρες 20 λεπτά 13 ώρες 3 λεπτ. 170 1218

4K DCI

4K DCI Fine

29,97 fps

25,00 fps

24,00 fps

23,98 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 42 λεπτά 470 3373
IPB 49 λεπτά 3 ώρες 18 λεπτά 12 ώρες 57 λεπτά 170 1227
IPB
(Ελαφριά)
1 ώρα 40 λεπτά 6 ώρες 40 λεπτά 26 ώρες 3 λεπτ. 85 610
4K DCI

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 4 λεπτ. 18 λεπτά 1 ώρα 10 λεπτά 1880 13447
4K UHD

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 8 λεπτά 34 λεπτά 2 ώρες 13 λεπτά 1000 7164
IPB 24 λεπτά 1 ώρα 39 λεπτ. 6 ώρες 30 λεπτά 340 2443
IPB
(Ελαφριά)
50 λεπτά 3 ώρες 20 λεπτά 13 ώρες 3 λεπτ. 170 1218

4K UHD

4K UHD Fine

29,97 fps

25,00 fps

23,98 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 42 λεπτά 470 3373
IPB 49 λεπτά 3 ώρες 18 λεπτά 12 ώρες 57 λεπτά 170 1227
IPB
(Ελαφριά)
1 ώρα 40 λεπτά 6 ώρες 40 λεπτά 26 ώρες 3 λεπτ. 85 610
4K UHD

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 4 λεπτ. 18 λεπτά 1 ώρα 10 λεπτά 1880 13447
Full HD

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I 36 λεπτ. 2 ώρες 27 λεπτ. 9 ώρες 35 λεπτά 230 1656
IPB 1 ώρα 33 λεπτά 6 ώρες 12 λεπτά 24 ώρες 16 λεπτά 90 655
IPB
(Ελαφριά)
2 ώρες 49 λεπτά 11 ώρες 19 λεπτά 44 ώρες 12 λεπτά 50 360

29,97 fps

25,00 fps

23,98 fps

ALL-I 1 ώρα 2 λεπτά 4 ώρες 9 λεπτ. 16 ώρες 16 λεπτά 135 977
IPB 3 ώρες 3 λεπτ. 12 ώρες 13 λεπτά 47 ώρες 45 λεπτ. 45 333

29,97 fps

25,00 fps

IPB
(Ελαφριά)
5 ώρες 1 λεπτό 20 ώρες 7 λεπτ. 78 ώρες 37 λεπτά 28 202

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 43 λεπτά 470 3362
Ταινίες παρέλευσης χρόνου 8K

29,97 fps

25,00 fps

ALL-I 6 λεπτά 26 λεπτά 1 ώρα 42 λεπτά 1300 9298
4K 18 λεπτά 1 ώρα 12 λεπτά 4 ώρες 43 λεπτά 470 3362
Full HD 1 ώρα 3 λεπτ. 4 ώρες 12 λεπτά 16 ώρες 27 λεπτ. 135 966

Ο ρυθμός bit αφορά μόνο την έξοδο βίντεο, και ο ήχος δεν περιλαμβάνεται.

Η εγγραφή ταινίας διακόπτεται σε περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου χρόνου εγγραφής ανά ταινία, που είναι 29 λεπ. και 59 δευτ. (Ο χρόνος είναι διαφορετικός για τις ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ.)

Κατά την εγγραφή ταινίας 8K (RAW, DCI, UHD), υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον δυνατό χρόνο εγγραφής λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Ο μέγιστος δυνατός χρόνος εγγραφής είναι περίπου 20 λεπ. (σε θερμοκρασία δωματίου).

Κατά την εγγραφή ταινίας 4K 60 p με κοπή, υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον δυνατό χρόνο εγγραφής λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας. Ο μέγιστος δυνατός χρόνος εγγραφής είναι περίπου 25 λεπτ. (σε θερμοκρασία δωματίου).

Δεν εγγράφεται ήχος στα τελευταία δύο καρέ περίπου, εάν η μέθοδος συμπίεσης για την ποιότητα εγγραφής ταινίας είναι IPB ή IPB Light (ήχος: AAC) ή εάν η ρύθμιση [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Συμπίεση ήχου] έχει οριστεί σε [Ενεργ.]. Επιπλέον, το βίντεο και ο ήχος ενδέχεται να είναι ελαφρώς εκτός συγχρονισμού κατά την αναπαραγωγή ταινιών σε Windows.

Απαιτήσεις απόδοσης κάρτας (εγγραφή ταινίας) [ταχύτητα εγγραφής/ανάγνωσης]

Μέγεθος εγγραφής ταινίας Κάρτα CFexpress Κάρτα SD
8 bit / 10 bit 8 bit 10 bit
8K 8K RAW RAW
RAW (Ελαφριά)
Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon
8K ALL-I
IPB Video Speed Class 60 ή υψηλότερη Video Speed Class 90 ή υψηλότερη
IPB (Ελαφριά) UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη Video Speed Class 60 ή υψηλότερη
4K

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I
IPB Video Speed Class 30 ή υψηλότερη Video Speed Class 60 ή υψηλότερη
IPB (Ελαφριά) UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
Άλλο ALL-I Video Speed Class 60 ή υψηλότερη Video Speed Class 60 ή υψηλότερη
IPB UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
IPB (Ελαφριά) SD Speed Class 10 ή μεγαλύτερη UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
Full HD

119,88 fps

100,00 fps

ALL-I UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη Video Speed Class 60 ή υψηλότερη

59,94 fps

50,00 fps

ALL-I UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
IPB SD Speed Class 10 ή μεγαλύτερη UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
IPB (Ελαφριά) SD Speed Class 6 ή μεγαλύτερη SD Speed Class 10 ή μεγαλύτερη
Άλλο ALL-I UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη
IPB SD Speed Class 6 ή μεγαλύτερη SD Speed Class 6 ή μεγαλύτερη
IPB (Ελαφριά) SD Speed Class 4 ή μεγαλύτερη SD Speed Class 4 ή μεγαλύτερη
Ταινίες παρέλευσης χρόνου 8K ALL-I
4K Video Speed Class 60 ή υψηλότερη Video Speed Class 60 ή υψηλότερη
Full HD UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη UHS Speed Class 3 ή υψηλότερη

Εφόσον η Κοπή ταινίας έχει οριστεί σε [Απενεργ.] και το Ψηφιακό IS ταινίας σε [Off].
 

Ενσωματωμένα και εξωτερικά μικρόφωνα

Ενσωματωμένο μικρόφωνο: Μονοφωνικό μικρόφωνο

Εξωτερικό μικρόφωνο: Στερεοφωνική μίνι υποδοχή διαμέτρου 3,5 mm

Μέσα εγγραφής

Μέσα εγγραφής:

Κάρτα CFexpress

Κάρτα SD

Συμβατότητα με UHS-II

Σκόπευτρο

Τύπος: Έγχρωμο ηλεκτρονικό σκόπευτρο OLED

Μέγεθος οθόνης: Περίπου 1,29 cm (0,5 ίντσες)

Πλήθος κουκκίδων: Περίπου 5.760.000 κουκκίδες

Μεγέθυνση/γωνία θέασης: Περίπου 0,76× / Περίπου 35,5° (με φακό 50 mm στο άπειρο, –1 m–1)

Κάλυψη: Περίπου 100% (με ποιότητα εικόνας L, αναλογίες 3:2 και σημείο ματιού 23 mm περίπου)

Σημείο ματιού: Περίπου 23 mm (στο –1 m–1 από το τέλος του φακού προσοφθαλμίου)

Ρύθμιση διοπτρίας: Περίπου –4,0 έως +2,0 m–1 (dpt)

Οθόνη

Τύπος: Έγχρωμη οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT

Μέγεθος οθόνης: Περίπου 8,01 cm (3,2 ίντσες) (αναλογίες οθόνης 3:2)

Πλήθος κουκκίδων: Περίπου 2.100.000 κουκκίδες

Γωνία θέασης: Περίπου 170° κάθετα και οριζόντια

Κάλυψη: Περίπου 100% κάθετα και οριζόντια (με ποιότητα εικόνας L και αναλογίες 3:2)

Ρύθμιση φωτεινότητας: Δυνατή (7 επίπεδα)

Ρύθμιση τόνων χρωμάτων: Θερμοί τόνοι / Στάνταρ / Ψυχροί τόνοι 1 / Ψυχροί τόνοι 2

Οθόνη αφής: Χωρητική

Πάνελ LCD

Τύπος: Ανακλαστική μνήμη LCD

Μορφή εμφάνισης: Οθόνη dot-matrix

Πλήθος κουκκίδων: 128×128 κουκκίδες

Έξοδος HDMI

Έξοδος βίντεο HDMI/ήχου: Υποδοχή εξόδου HDMI micro (Τύπος D) / Δεν υποστηρίζεται CEC

Ανάλυση εξόδου HDMI: Αυτόματα / 1080p

Η έξοδος HDMI ταινιών 8K δεν υποστηρίζεται.

Αυτόματη εστίαση

Μέθοδος εστίασης: Dual Pixel CMOS AF

Λειτουργία εστίασης

Λήψη στατικών εικόνων Εγγραφή ταινίας
Λειτουργία AF

One-Shot AF

Servo AF

(AI Focus AF)

Ρυθμίζεται αυτόματα στην κατάσταση A+

One-Shot AF

Servo AF ταινίας

Χειροκίνητη εστίαση Υποστηρίζεται Υποστηρίζεται

Συμβατότητα φακού με βάση την περιοχή AF: Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Canon

Αριθμός ζωνών AF που είναι διαθέσιμες για αυτόματη επιλογή

Περιοχή AF Οριζόντια: Περίπου 100%, Κάθετη: Περίπου 100%
Αριθμός ζωνών AF Στατικές εικόνες Μέγ. 1053 ζώνες (39×27)
Ταινίες Μέγ. 819 ζώνες (39×21)

Ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις.

Επιλέξιμες θέσεις για σημείο AF

Περιοχή AF Οριζόντια: Περίπου 90%, Κάθετη: Περίπου 100%
Θέσεις Στατικές εικόνες Μέγ. 5940 θέσεις (90×66)
Ταινίες Μέγ. 4500 θέσεις (90×50)

Όταν επιλέγεται με τον επιλογέα πολλαπλών χρήσεων.
 

Εύρος φωτεινότητας εστίασης (κατά τη λήψη στατικών εικόνων): EV –6 έως 20 (Με φακό f/1.2*, κεντρικό σημείο AF, One-Shot AF, σε 23°C, ISO 100)

Εξαιρούνται οι φακοί RF με επίστρωση Defocus Smoothing (DS)
 

Εύρος φωτεινότητας εστίασης (κατά την εγγραφή ταινίας)

8K EV –3 έως 20

Με φακό f/1.2, κεντρικό σημείο AF, One-Shot AF, σε 23°C, ISO 100.

Εξαιρούνται οι φακοί RF με επίστρωση Defocus Smoothing (DS).

4K/Full HD EV –4 έως 20

Έλεγχος έκθεσης

Λειτουργίες φωτομέτρησης σε διάφορες συνθήκες λήψης

Στοιχείο Λήψη στατικών εικόνων Εγγραφή ταινίας
Αισθητήρας φωτομέτρησης Φωτομέτρηση 384 ζωνών (24×16) με σήματα εξόδου του αισθητήρα εικόνας
Κατάσταση φωτομέτρησης Μέτρηση με συνολική αποτίμηση Ναι

Ναι

Όταν ανιχνεύονται πρόσωπα με τη λειτουργία [Πρόσωπο+Παρακολ]

Μερική μέτρηση Ναι: (Περίπου το 6,1%) της οθόνης
Μέτρηση σημείου Ναι: (Περίπου το 3,1%) της οθόνης
Φωτομέτρηση ΜΟ ως προς κέντρο Ναι

Ναι

Όταν δεν ανιχνεύονται πρόσωπα

Εύρος φωτεινότητας μέτρησης (Σε 23°C, ISO 100) EV –3 έως 20 EV –1 έως 20

Ταχύτητα ISO (δείκτης συνιστώμενης έκθεσης) κατά τη λήψη στατικών εικόνων

Χειροκίνητη ρύθμιση της ταχύτητας ISO κατά τη λήψη στατικών εικόνων

Κανονική ταχύτητα ISO ISO 100–51200 (σε βήματα 1/3-στοπ, 1-στοπ)
Εκτεταμένη ταχύτητα ISO (ισοδύναμη)

L (50)

H (102400)

Για τη ρύθμιση [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων], το διαθέσιμο εύρος ταχυτήτων ISO είναι ISO 200 έως 51200.

Η εκτεταμένη ταχύτητα ISO δεν μπορεί να οριστεί για την κατάσταση HDR ή κατά τη λήψη HDR PQ.
 

Ρυθμίσεις εύρους ταχυτήτων ISO κατά τη λήψη στατικών εικόνων

Εύρος ταχυτήτων ISO Ταχύτητα ISO
Ελάχιστο L (50)–51200 (σε βήματα 1-στοπ)
Μέγιστο ISO 100–H (102400) (σε βήματα 1-στοπ)

Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO λαμβάνονται υπόψη ως «ισοδύναμες» με τις ταχύτητες αυτές.
 

Ρυθμίσεις αυτόματου εύρους ISO κατά τη λήψη στατικών εικόνων

Αυτόματο εύρος Ταχύτητα ISO
Ελάχιστο ISO 100–25600 (σε βήματα 1-στοπ)
Μέγιστο ISO 200-51200 (σε βήματα 1-στοπ)

Λεπτομέρειες ISO αυτ. κατά τη λήψη στατικών εικόνων

Κατάσταση λήψης Χωρίς φλας Χρήση φλας
ISO 100–12800 ISO 100–6400*3
Πρόγραμμα AE ISO 100*1*2–51200*2 ISO 100*1*2–6400*2*3
AE με προτεραιότητα κλείστρου
AE με προτεραιότητα διαφράγματος
Χειροκίνητη έκθεση
BULB ISO 400*4 ISO 400*4

1: ISO 200 εάν η ρύθμιση [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ή [Ενίσχυση].

2: Διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις [Μέγιστο] και [Ελάχιστο] του στοιχείου [Αυτόματο εύρος].

3: ISO 1600 κατά τη χρήση ενός φακού που δεν είναι συμβατός με τον «μεταβλητό έλεγχο του μέγιστου ορίου για αυτόματη ISO για E-TTL».

4: Αν βρίσκεται εκτός του εύρους ρυθμίσεων, αλλάζει στην πλησιέστερη τιμή σε σχέση με την τιμή ISO 400.

Μεταβλητός έλεγχος του μέγιστου ορίου για αυτόματη ISO για E-TTL: Υποστηρίζεται

Ταχύτητα ISO για εγγραφή ταινίας

Χειροκίνητη ρύθμιση της ταχύτητας ISO κατά την εγγραφή ταινίας

Κανονική ταχύτητα ISO ISO 100-25600 (σε βήματα 1/3-στοπ, 1-στοπ)
Εκτεταμένη ταχύτητα ISO (ισοδύναμη) H (51200)

Για τη ρύθμιση [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων], το διαθέσιμο εύρος ταχυτήτων ISO είναι ISO 200 έως 25600.

Η εκτεταμένη ταχύτητα ISO δεν μπορεί να οριστεί κατά την εγγραφή ταινίας RAW.

Δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη ρύθμιση σε ταχύτητα κάτω από ISO 400 για ταινίες RAW, αν έχει καθοριστεί το Canon Log.

Η εκτεταμένη ταχύτητα ISO δεν μπορεί να οριστεί κατά την εγγραφή ταινίας HDR PQ.

Δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη ρύθμιση σε ταχύτητα πάνω από ISO 12800 για ταινίες με υψηλό ρυθμό καρέ.

Ρυθμίσεις εύρους ταχυτήτων ISO κατά την εγγραφή ταινίας

Εύρος ταχυτήτων ISO Ταχύτητα ISO
Ελάχιστο ISO 100–25600 (σε βήματα 1-στοπ)
Μέγιστο ISO 100–H (51200) (σε βήματα 1-στοπ)

Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO λαμβάνονται υπόψη ως «ισοδύναμες» με τις ταχύτητες αυτές.

Ρυθμίσεις αυτόματου εύρους ISO κατά την εγγραφή ταινίας

Στοιχείο Ταχύτητα ISO
Μέγ. για αυτ. ISO 6400–H (51200)
(Ταινία παρέλευσης χρόνου) Μέγ. για αυτ. ISO 400–25600

Οι εκτεταμένες ταχύτητες ISO λαμβάνονται υπόψη ως «ισοδύναμες» με τις ταχύτητες αυτές.

Κλείστρο

Λήψη στατικών εικόνων

Τύπος: Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κλείστρο εστιακού επιπέδου

Κατάσταση κλείστρου

Μηχανικό κλείστρο
Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας
Ηλεκτρονικό κλείστρο

Ταχύτητα κλείστρου

Εάν έχουν οριστεί οι επιλογές [Μηχανικό] ή [Ηλεκ 1ης κουρτ] 1/8000–30 δευτ., Bulb
Εάν έχει οριστεί η επιλογή [Ηλεκτρονικό] 1/8000–0,5 δευτ.

Ταχύτητα συγχρονισμού X

Μηχανικό κλείστρο 1/200 δευτ.
Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας 1/250 δευτ.

Εγγραφή ταινίας

Τύπος: Κυλιόμενο κλείστρο, χρήση του αισθητήρα εικόνας

Ταχύτητα κλείστρου:

1/4000–1/25* δευτ.

Διαφέρει ανάλογα με τον ρυθμό καρέ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες ελέγχου έκθεσης.

Ταινίες με χειροκίνητη έκθεση / Εγγραφή στην κατάσταση Tv: 1/4000–1/8* δευτ.

Διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση λήψης και τον ρυθμό καρέ.

1/125 δευτ. (NTSC) ή 1/100 δευτ. (PAL) εάν η ρύθμιση [Υψηλ ρυθμός καρέ] έχει οριστεί σε [Ενεργ.].

Σταθεροποίηση εικόνας (κατάσταση IS): Παρέχεται

Εξωτερικό φλας

Επαφές συγχρονισμού: Υποδοχή αξεσουάρ: Επαφή συγχρονισμού X

Μέγ. ταχύτητα συγχρονισμού φλας: 1/250 δευτ. με ηλεκ 1ης κουρτίνας, 1/200 δευτ. με μηχανικό κλείστρο.

Προώθηση

Κατάσταση προώθησης και ταχύτητα συνεχούς λήψης

Καταστάσεις προώθησης Μηχανικό κλείστρο Ηλεκτρονικό 1ης κουρτίνας Ηλεκτρονικό κλείστρο
Μεμονωμένες λήψεις Ναι Ναι Ναι
Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας+ Έως περίπου 12 λήψεις/δευτ.

Έως περίπου 20 λήψεις/δευτ.

Φακοί εκτός των φακών EF-S

Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας Έως περίπου 6,0 λήψεις/δευτ. Έως περίπου 8,0 λήψεις/δευτ.
Συνεχής λήψη χαμηλής ταχύτητας Έως περίπου 3,0 λήψεις/δευτ.
Χρονόμετρο:10 δευτ. / τηλεχειριστήριο Ναι
Χρονόμετρο:2 δευτ. / τηλεχειριστήριο Ναι

Προβολή/αναπαραγωγή

Στοιχείο Στατική εικόνα Ταινία
Μεγέθυνση οθόνης ζουμ 1,5x–10x (15 επίπεδα)
Εμφάνιση σημείου AF Ναι
Εμφάνιση πλέγματος Off / 3×3 / 6×4 / 3×3+διαγ
Βαθμολογία

OFF / ★ έως ★★★★★

Επιλογή εικόνων / Επιλογή εύρους / Όλες οι εικόνες του φακέλου / Όλες οι εικόνες σε κάρτα / Όλες οι εικόνες που βρέθηκαν

Αναζήτηση εικόνας

Κριτήρια αναζήτησης

Βαθμολογία / Ημερομηνία / Φάκελος / Προστασία / Τύπος αρχείου

Προστασία Επιλογή εικόνων / Επιλογή εύρους / Όλες οι εικόνες του φακέλου / Κατάργ. προστ. εικόνων φακέλου / Όλες οι εικόνες σε κάρτα / Κατάργ. προστ. εικόνων κάρτας / Όλες οι εικόνες που βρέθηκαν
Επεξεργασία εικόνων RAW στη μηχανή Υποστηρίζεται
Αλλαγή μεγέθους Υποστηρίζεται
Κοπή Υποστηρίζεται

Συγκράτηση καρέ από ταινίες 8K / 4K

Τα μεμονωμένα καρέ από ταινίες 8K / 4K που έχουν εγγραφεί με τη μηχανή μπορούν να αποθηκεύονται ως στατικές εικόνες JPEG*1.

8K DCI Περίπου 35,4 megapixel (8192×4320)
UHD Περίπου 33,2 megapixel (7680×4320)
4K DCI Περίπου 8,8 megapixel (4096×2160)
UHD Περίπου 8,3 megapixel (3840×2160)

1: Από ταινίες HDR PQ, αποθηκεύονται σε μορφή HEIF.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους ή η κοπή των στατικών εικόνων που έχετε εξαγάγει μέσα στη μηχανή.

Η συγκράτηση καρέ δεν είναι διαθέσιμη για ταινίες που εγγράφονται με τη ρύθμιση Canon Log.

Εντολή εκτύπωσης (DPOF): Συμβατή με το DPOF έκδοσης 1.1

Προσαρμογή (C.Fn)

Εξειδικευμένη Ρύθμιση: Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης για 22 εξειδικευμένες ρυθμίσεις

Εξωτερική διασύνδεση

Υποδοχή Digital

Τύπος υποδοχής: USB τύπου C

Μετάδοση: Ισοδύναμη με SuperSpeed Plus USB (USB 3.1 Gen 2)

Εφαρμογές:

Για επικοινωνία υπολογιστών

Για φόρτιση εντός της μηχανής / τροφοδοσία της μηχανής με τροφοδοτικό ρεύματος USB PD-E1

Υποδοχή εξόδου HDMI: Υποδοχή εξόδου HDMI micro (Τύπος D)

Τερματικό εισόδου εξωτερικού μικροφώνου: Συμβατό με στερεοφωνικό μίνι βύσμα διαμέτρου 3,5 mm

Υποδοχή ακουστικών: Συμβατό με στερεοφωνικό μίνι βύσμα διαμέτρου 3,5 mm

Υποδοχή τηλεχειρισμού: Υποδοχή τύπου N3

Πηγή ρεύματος

Μπαταρία

Συμβατές συστοιχίες μπαταριών LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6
Ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε 1

Φόρτιση μπαταρίας και τροφοδοσία μηχανής μέσω USB: Χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB PD-E1

Πηγή ρεύματος AC

Τροφοδοτικό AC AC-E6N
Μετατροπέας DC DR-E6

Μέγιστο πλήθος λήψεων

Διαμόρφωση Μέθοδος λήψης Μπαταρία Θερμοκρασία Διάρκεια μπαταρίας (αριθμός λήψεων κατά προσέγγιση)
Ομαλή Εξοικονόμηση ενέργειας
Μόνο το σώμα μηχανής Οθόνη LP-E6NH 23°C 320 490
0°C 310 470
Σκόπευτρο 23°C 220 320
0°C 200 310
Λειτουργία Eco (Οθόνη) 23°C 550 700
Λαβή μπαταρίας BG-R10 used Οθόνη Δύο μπαταρίες LP-E6NH 23°C 970
Μία μπαταρία LP-E6NH 23°C 480
Σκόπευτρο Δύο μπαταρίες LP-E6NH 23°C 640
Μονάδα Ασύρματης Μεταφοράς Αρχείων WFT-R10 Οθόνη Μία μπαταρία LP-E6NH*1 23°C 480
Σκόπευτρο Μία μπαταρία LP-E6NH*1 23°C 310

Με πλήρως φορτισμένες μπαταρίες

1: Χρησιμοποιείται ως μπαταρία για την κάμερα

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Συνθήκες χρήσης Θερμοκρασία Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Διαθέσιμος χρόνος για έκθεση λυχνίας 23°C Περίπου 4 ώρες και 40 λεπτά
Διαθέσιμος χρόνος για λήψη με Άμεση Προβολή 23°C Περίπου 3 ώρες και 50 λεπτά

Διαθέσιμος χρόνος για εγγραφή ταινίας

Servo AF ταινίας: Απενεργοποίηση

Ταινίες RAW 8K (29,97 fps) 23°C Περίπου 1 ώρες και 20 λεπτά
0°C Περίπου 1 ώρες και 10 λεπτά
8K DCI

IPB (Τυπική)

29,97 fps / 25,00 fps

23°C Περίπου 1 ώρες και 10 λεπτά
Full HD 23°C Περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά
0°C Περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά
Διαθέσιμος χρόνος για λήψη ταινίας παρέλευσης χρόνου Μεσοδιάστημα λήψης Full HD: 5 δευτ. Οθόνη: On 23°C Περίπου 5 ώρες και 10 λεπτά
Οθόνη: Off 23°C Περίπου 6 ώρες και 40 λεπτά
Διαθέσιμος χρόνος για συνεχή αναπαραγωγή Ταινίες (Κανονική αναπαραγωγή) 23°C Περίπου 2 ώρες και 50 λεπτά

Με πλήρως φορτισμένη μπαταρία LP-E6NH

Πληροφορίες μπαταρίας

Εναπομένουσα χωρητικότητα

Σε βήματα 1%

Ένδειξη 5 επιπέδων

Αριθμός λήψεων Υποστηρίζεται
Απόδοση φόρτισης 3 επίπεδα
Καταχωρίσεις μπαταριών Υποστηρίζονται (έως και 6)
Πληροφορίες μπαταρίας

Αριθμός σειράς, εναπομένουσα χωρητικότητα όταν αφαιρέθηκε, ημερομηνία

Διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις

(W)×(H)×(D) Περίπου 138,5×97,5×88,0 mm

Με βάση τις οδηγίες CIPA.

Βάρος

Σώμα (περιλαμβάνονται μπαταρία και κάρτα μνήμης) Περίπου 738 g
Μόνο το σώμα Περίπου 650 g

Ζυγισμένο χωρίς το κάλυμμα σώματος.

Με κάρτα CFexpress.

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0–+40°C

Υγρασία λειτουργίας: 85% ή λιγότερο

Επικοινωνία Wi-Fi (ασύρματο LAN)

Πρότυπα συμμόρφωσης

Πρότυπα Wi-Fi Μέθοδος μετάδοσης Μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης
IEEE802.11b Διαμόρφωση DS-SS 11 Mbps
IEEE802.11g Διαμόρφωση OFDM 54 Mbps
IEEE802.11n 72,2 Mbps
IEEE802.11a 54 Mbps
IEEE802.11ac 86,7/200/433,3 Mbps

Συχνότητα μετάδοσης (Κεντρική συχνότητα)

Ζώνη των 2,4 GHz

Συχνότητα 2412 έως 2462 MHz
Κανάλια Καν. 1 έως 11

Ζώνη των 5 GHz

Συχνότητα 5180 έως 5825 MHz
Κανάλια Καν. 36 έως 165

Οι προδιαγραφές ποικίλλουν ανά χώρα/περιοχή.


Μέθοδοι πιστοποίησης και κρυπτογράφησης δεδομένων

Μέθοδος σύνδεσης Πιστοποίηση Κρυπτογράφηση
Σημείο πρόσβασης μηχανής WPA2-PSK AES
Ανοικτή Απενεργοποίηση
Υποδομή Ανοικτή WEP
Απενεργοποίηση
Κοινό κλειδί WEP
WPA-PSK TKIP
AES
WPA2-PSK

Bluetooth

Πρότυπα συμμόρφωσης: Προδιαγραφές Bluetooth Specification Version 5.0 (Τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth)

Μέθοδος μετάδοσης: Διαμόρφωση GFSK

  • Όλα τα παραπάνω δεδομένα βασίζονται στα πρότυπα δοκιμών της Canon και στα πρότυπα δοκιμών και τις οδηγίες CIPA (Camera & Imaging Products Association).
  • Οι διαστάσεις και το βάρος που αναγράφονται παραπάνω βασίζονται στις οδηγίες CIPA (εκτός από το βάρος του σώματος της μηχανής).
  • Οι προδιαγραφές προϊόντος και η εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.
  • Αν έχετε προσαρτήσει στη μηχανή φακό που δεν είναι της Canon και παρουσιαστεί πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του φακού.