Διαδοχική προβολή

Μπορείτε να προβάλετε τις εικόνες στην κάρτα ως αυτόματη διαδοχική προβολή.

 1. Καθορίστε τις εικόνες που θα προβληθούν.

  • Για να προβάλετε όλες τις εικόνες στην κάρτα, μεταβείτε στο βήμα 2.
  • Αν θέλετε να καθορίσετε τις εικόνες που θα προβληθούν σε διαδοχική προβολή, φιλτράρετε τις εικόνες μέσω της επιλογής [Προβολή/αναπαραγωγή: Ρύθμ κριτηρίων αναζήτησ εικ] ().
 2. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Διαδοχ. προβολή].

 3. Ρυθμίστε την αναπαραγωγή όπως επιθυμείτε.

  • Επιλέξτε [Διαμόρφωση].
  • Ορίστε τις ρυθμίσεις [Χρόνος προβολής] και [Επανάληψη] (επαναλαμβανόμενη προβολή) για τις στατικές εικόνες.
  • Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ.

  Χρόνος προβολής

  Επανάληψη

 4. Ξεκινήστε τη διαδοχική προβολή.

  • Επιλέξτε [Έναρξη].
  • Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [Φόρτωση εικόνας...], θα ξεκινήσει η διαδοχική προβολή.
 5. Τερματίστε τη διαδοχική προβολή.

  • Για να τερματίσετε τη διαδοχική προβολή και να επιστρέψετε στην οθόνη ρύθμισης, πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ.

Σημείωση

 • Για να διακόψετε προσωρινά τη διαδοχική προβολή, πατήστε SET. Κατά την παύση, στο επάνω αριστερό μέρος της εικόνας θα εμφανιστεί η ένδειξη [Παύση]. Για να συνεχίσετε τη διαδοχική προβολή, πατήστε ξανά SET.
 • Κατά την αυτόματη προβολή στατικών εικόνων, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο INFO για να αλλάξετε τη μορφή εμφάνισης ().
 • Κατά την αναπαραγωγή ταινίας, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου περιστρέφοντας τον επιλογέα Κύριος επιλογέας.
 • Κατά την αυτόματη προβολή ή την παύση, μπορείτε να περιστρέψετε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να προβάλετε μια άλλη εικόνα.
 • Κατά την αυτόματη προβολή, το αυτόματο σβήσιμο δεν θα χρησιμοποιηθεί.
 • Ο χρόνος προβολής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εικόνα.