Ρυθμίσεις συσκευής GPS

Μπορείτε να προσθέσετε γεωετικέτες στις εικόνες με τον δέκτη GPS GP-E2 (πωλείται χωριστά) ή με smartphone που είναι συμβατό με Bluetooth.

GP-E2

 1. Συνδέστε τον δέκτη GP-E2 στη μηχανή.

  • Συνδέστε τον δέκτη GP-E2 στην υποδοχή αξεσουάρ της μηχανής και ενεργοποιήστε τον. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του GP-E2.
 2. Επιλέξτε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Ρυθμίσεις συσκευής GPS].

 3. Στο στοιχείο [Επιλ συσκευής GPS], επιλέξτε [Δέκτης GPS].

 4. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Για λεπτομέρειες σχετικά με το στοιχείο [Διαμόρφ.], ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του GP-E2.

Προσοχή

 • Προφυλάξεις κατά τη χρήση του δέκτη GP-E2

 • Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τις χώρες και τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση GPS και ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς.
 • Ενημερώστε το firmware του δέκτη GP-E2 στην έκδ. 2.0.0 ή νεότερη.

  Η ενημέρωση του firmware απαιτεί καλώδιο επικοινωνίας. Για οδηγίες ενημέρωσης, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Canon.

 • Δεν είναι δυνατή η σύνδεση του δέκτη GP-E2 στη μηχανή με καλώδιο.
 • Η μηχανή δεν εγγράφει την κατεύθυνση λήψης.

Smartphone

Ολοκληρώστε αυτές τις ρυθμίσεις μετά την εγκατάσταση της ειδικής εφαρμογής Camera Connect () στο smartphone.

 1. Στο smartphone, ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες τοποθεσίας.

 2. Εδραιώστε τη σύνδεση Bluetooth.

  • Εκκινήστε την εφαρμογή Camera Connect και πραγματοποιήσετε ζεύξη μεταξύ της μηχανής και του smartphone μέσω Bluetooth.
 3. Επιλέξτε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Ρυθμίσεις συσκευής GPS].

 4. Στο στοιχείο [Επιλ συσκευής GPS], επιλέξτε [Smartphone].

 5. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Στις εικόνες προτίθεται γεωετικέτα με τις πληροφορίες από το smartphone.

Οθόνη σύνδεσης GPS

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση λήψης των πληροφοριών τοποθεσίας του smartphone από το εικονίδιο σύνδεσης GPS στις οθόνες για λήψη στατικών εικόνων ή εγγραφή ταινίας ( και αντίστοιχα).

 • Γκρι: Οι υπηρεσίες τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένες
 • Αναβοσβήνει: Δεν είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών τοποθεσίας
 • Ανάβει: Έγινε λήψη πληροφοριών τοποθεσίας

Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπόδειξης της κατάστασης σύνδεσης GPS κατά τη χρήση του δέκτη GP-E2, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του GP-E2.

Προσθήκη γεωετικετών σε εικόνες κατά τη λήψη

Οι εικόνες που φωτογραφίζετε ενώ το εικονίδιο GPS είναι ενεργοποιημένο περιλαμβάνουν γεωετικέτα.

Πληροφορίες γεωετικετών

Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες τοποθεσίας που προστέθηκαν στις λήψεις σας από την οθόνη πληροφοριών λήψης ().

 • (1) Γεωγραφικό πλάτος
 • (2) Γεωγραφικό μήκος
 • (3) Ύψος
 • (4) UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα)

Προσοχή

 • Η λήψη πληροφοριών τοποθεσίας από smartphone είναι δυνατή μόνο σε ζεύξη με τη μηχανή μέσω Bluetooth.
 • Δεν λαμβάνονται πληροφορίες κατεύθυνσης.
 • Οι πληροφορίες τοποθεσίας που έχουν ληφθεί ενδέχεται να μην είναι ακριβείς, ανάλογα με τις συνθήκες του ταξιδιού ή την κατάσταση του smartphone.
 • Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για τη λήψη πληροφοριών τοποθεσίας από το smartphone μετά την ενεργοποίηση της μηχανής.
 • Οι πληροφορίες τοποθεσίας δεν λαμβάνονται πλέον μετά από κάποια από τις παρακάτω λειτουργίες.
  • Ζεύξη με ασύρματο τηλεχειριστήριο μέσω Bluetooth
  • Απενεργοποίηση της μηχανής
  • Έξοδος από το Camera Connect
  • Απενεργοποίηση υπηρεσιών τοποθεσίας στο smartphone
 • Οι πληροφορίες τοποθεσίας δεν λαμβάνονται πλέον μετά από κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις.
  • Η μηχανή απενεργοποιείται
  • Η σύνδεση Bluetooth τερματίζεται
  • Η στάθμη μπαταρίας που απομένει στο smartphone είναι χαμηλή

Σημείωση

 • Η Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC) είναι ουσιαστικά ίδια με τη μέση ώρα Γκρίνουιτς.
 • Για ταινίες, προστίθενται οι πληροφορίες GPS που αποκτήθηκαν αρχικά.