Λειτουργία πλήκτρου βαθμολογίας/φωνητικής σημείωσης

Μπορείτε να εκχωρήσετε τη βαθμολογία/προστασία/διαγραφή εικόνας ή την εγγραφή/αναπαραγωγή φωνητικής σημείωσης στο πλήκτρο ΡΥΘΜΟΣ.

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Λειτουργία πλήκτρου Βαθμολογία/Φωνητική σημείωση].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Προσωπικό Μενού/Φωνητική σημείωση: Βαθμ (κράτ: Φωνητική σημείωση (ΕΓΓ σχολ))

   Εκχωρεί τη βαθμολογία στο πλήκτρο ΡΥΘΜΟΣ. (Προεπιλεγμένη ρύθμιση.)

   Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος) για να επιλέξετε τη βαθμολογία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Κατά την προβολή/αναπαραγωγή, μπορείτε να βαθμολογήσετε εικόνες ή να διαγράψετε βαθμολογίες πατώντας το πλήκτρο ΡΥΘΜΟΣ. Μπορείτε επίσης να το κρατήσετε πατημένο για 2 δευτ. για να ξεκινήσει η εγγραφή φωνητικής σημείωσης.

  • Φωνητική σημείωση: ΕΓΓ σχολ (Βαθμολογία:OFF)

   Εκχωρεί την εγγραφή φωνητικής σημείωσης στο πλήκτρο ΡΥΘΜΟΣ.

   Κατά την προβολή εικόνων, μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή φωνητικής σημείωσης πατώντας το πλήκτρο ΡΥΘΜΟΣ.

  • Προβολή/αναπαραγωγή/Φωνητική σημείωση: Αναπ σχολ (κρατ:ΕΓΓ σχολ)

   Εκχωρεί την αναπαραγωγή της φωνητικής σημείωσης στο πλήκτρο ΡΥΘΜΟΣ.

   Κατά την προβολή εικόνων, μπορείτε να αναπαραγάγετε μια φωνητική σημείωση πατώντας το πλήκτρο ΡΥΘΜΟΣ. Μπορείτε επίσης να το κρατήσετε πατημένο για 2 δευτ. για να ξεκινήσει η εγγραφή φωνητικής σημείωσης.

  • Προστασία/Φωνητική σημείωση: Προστασία (κράτ:ΕΓΓ σχολ)

   Εκχωρεί την προστασία στο πλήκτρο ΡΥΘΜΟΣ.

   Κατά την προβολή/αναπαραγωγή, μπορείτε να προστατεύσετε τις εικόνες ή να διαγράψετε την προστασία πατώντας το πλήκτρο ΡΥΘΜΟΣ. Μπορείτε επίσης να το κρατήσετε πατημένο για 2 δευτ. για να ξεκινήσει η εγγραφή φωνητικής σημείωσης.

  • Διαγραφή: Διαγραφή εικ.

   Εκχωρεί τη διαγραφή στο πλήκτρο ΡΥΘΜΟΣ.

   Κατά την προβολή/αναπαραγωγή, μπορείτε να διαγράψετε εικόνες πατώντας το πλήκτρο ΡΥΘΜΟΣ.