Κλείστρο σε τερματισμό λειτουργίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα αφήσετε το κλείστρο ανοικτό ή θα το κλείσετε όταν ο διακόπτης λειτουργίας της μηχανής είναι ρυθμισμένος στη θέση Απενεργοποίηση.

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Κλείστρο σε απενεργοποίηση].

 2. Κάντε μια επιλογή.

  • Κλειστό: Κλειστό

   Κλείνει το κλείστρο. Αυτή είναι η συνήθης ρύθμιση, για να μην κολλάει σκόνη στον αισθητήρα κατά την εναλλαγή φακών.

  • Ανοικτή: Ανοικτό

   Αφήνει το κλείστρο ανοικτό. Έτσι, το κλείστρο είναι πιο αθόρυβο όταν ο διακόπτης λειτουργίας είναι ρυθμισμένος στη θέση Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη εάν επιθυμείτε να φωτογραφίσετε αθόρυβα.

Σημείωση

 • Ανεξάρτητα από τη ρύθμιση, το κλείστρο παραμένει ως έχει όταν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο σβήσιμο.