Κατάσταση ασύρματης επικοινωνίας

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της ασύρματης επικοινωνίας στην οθόνη.

Οθόνη Γρήγορου ελέγχου

Οθόνη εμφάνισης πληροφοριών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

  • (1) Λειτουργία Wi-Fi
  • (2) Λειτουργία Bluetooth
  • (3) Ισχύς σήματος ασύρματης σύνδεσης
Κατάσταση επικοινωνίας Οθόνη
Λειτουργία Wi-Fi Ισχύς σήματος ασύρματης σύνδεσης
Δεν συνδέθηκε Wi-Fi: Απενεργοποίηση Δεν χρησιμοποιείται Off
Wi-Fi: Ενεργοποίηση Δεν συνδέθηκε
Συνδέεται Συνδέθηκε (Αναβοσβήνει) Σύνδεση με το ασύρματο LAN 2
Συνδέθηκε Συνδέθηκε Η σύνδεση με το ασύρματο LAN
Αποστολή δεδομένων Αποστολή δεδομένων Η σύνδεση με το ασύρματο LAN
Σφάλμα σύνδεσης Σφάλμα σύνδεσης (Αναβοσβήνει) Σύνδεση με το ασύρματο LAN 2

Ένδειξη λειτουργίας Bluetooth

Λειτουργία Bluetooth Κατάσταση σύνδεσης Οθόνη
Εκτός από [Απενεργ.] Το Bluetooth συνδέθηκε Το Bluetooth συνδέθηκε
Το Bluetooth δεν συνδέθηκε Το Bluetooth δεν συνδέθηκε
[Απενεργ.] Το Bluetooth δεν συνδέθηκε Δεν εμφανίζονται