Αποθήκευση/φόρτωση ρυθμίσεων σε κάρτα

Οι τρέχουσες ρυθμίσεις της μηχανής, όπως οι ρυθμίσεις λήψης, μενού και οι τιμές Εξειδικευμένων ρυθμίσεων, μπορούν να αποθηκευτούν σε μια κάρτα ως αρχείο ρυθμίσεων μηχανής. Με τη φόρτωση ενός αρχείου ρυθμίσεων μηχανής, μπορείτε να εφαρμόσετε την κατάσταση των ρυθμίσεων όπως αποθηκεύτηκαν. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύετε και να εφαρμόζετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες περιστάσεις λήψης, ή να φορτώνετε αρχεία ρυθμίσεων σε άλλες μηχανές EOS R5 για να χρησιμοποιείτε τις μηχανές με τις ίδιες ρυθμίσεις.

Αποθήκευση ρυθμίσεων μηχανής

 1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Αποθ/Φόρτωση ρυθμ. σε κάρτα].

 2. Επιλέξτε [Αποθήκευση σε κάρτα].

 3. Επιλέξτε [ΟΚ].

  (1) Κάρτα προορισμού

  • Οι ρυθμίσεις της μηχανής αποθηκεύονται στην κάρτα.
  • Για να μετονομάσετε το αρχείο με ένα όνομα 8 χαρακτήρων που θα επιλέξετε πριν από την αποθήκευσή του, πατήστε το πλήκτρο INFO στο βήμα 3.
  • Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ονομασία αρχείων. Τα βήματα είναι τα ίδια.

Προσοχή

 • Τα αρχεία ρυθμίσεων μηχανής που έχουν αποθηκευτεί με μηχανή που δεν είναι EOS R5 δεν μπορούν να φορτωθούν σε αυτήν τη μηχανή.
 • Ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτώσετε αρχεία ρυθμίσεων μηχανής που αποθηκεύτηκαν από μηχανή με διαφορετική έκδοση firmware.

Σημείωση

 • Σε μια κάρτα μπορούν να αποθηκευτούν έως και 10 αρχεία ρυθμίσεων μηχανής. Αν η κάρτα έχει ήδη δέκα αρχεία ρυθμίσεων μηχανής, είτε αντικαταστήστε τα υπάρχοντα αρχεία είτε χρησιμοποιήστε διαφορετική κάρτα.

Φόρτωση ρυθμίσεων μηχανής

Στο βήμα 2, επιλέξτε [Φόρτωση από κάρτα] για να εμφανίσετε έως δέκα αρχεία ρυθμίσεων μηχανής στην κάρτα. Επιλέξτε ένα αρχείο και η μηχανή θα το φορτώσει και θα εφαρμόσει την κατάσταση των ρυθμίσεων όπως αποθηκεύτηκαν.