Αναπαραγωγή ταινίας

 1. Μεταβείτε στην αναπαραγωγή.

  • Πατήστε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή.
 2. Επιλέξτε μια ταινία.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1, για να επιλέξετε την ταινία που θέλετε να αναπαραγάγετε.
  • Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, το εικονίδιο [Πλήκτρο ΡΥΘΜΙΣΗΣΑρχεία ταινίας] που εμφανίζεται επάνω αριστερά στην οθόνη υποδεικνύει μια ταινία.
  • Στην οθόνη ευρετηρίου, οι οπές διάτρησης στο αριστερό άκρο μιας μικρογραφίας υποδεικνύουν μια ταινία. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών από την οθόνη ευρετηρίου, πρέπει να πατήσετε το SET για να μεταβείτε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.
 3. Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε SET.

 4. Πατήστε SET για αναπαραγωγή της ταινίας.

  • Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας.
  • Μπορείτε να διακόψετε την αναπαραγωγή και να εμφανίσετε το πάνελ αναπαραγωγής ταινίας πατώντας SET. Για να συνεχίσετε την προβολή, πατήστε το ξανά.
  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας, για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου (ακόμα και κατά την αναπαραγωγή).

  (1) Ηχείο

Πάνελ αναπαραγωγής ταινίας

Στοιχείο Διαδικασίες χειρισμού των λειτουργιών προβολής
Προβολή/αναπαραγωγή Προβολή/αναπαραγωγή Αν πατήσετε SET, γίνεται εναλλαγή μεταξύ της αναπαραγωγής και της διακοπής.
Αργή κίνηση Αργή κίνηση Προσαρμόστε την ταχύτητα αργής κίνησης περιστρέφοντας τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1. Η ταχύτητα αργής κίνησης υποδεικνύεται επάνω δεξιά στην οθόνη.
Παράλειψη Παράλειψη Κάθε φορά που πατάτε SET παραλείπονται τα προηγούμενα 4 δευτ περίπου.
Προηγούμενο καρέ Προηγούμενο καρέ Κάθε φορά που πατάτε SET, εμφανίζεται το προηγούμενο καρέ. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο SET, η ταινία προωθείται προς τα πίσω.
Επόμενο καρέ Επόμενο καρέ Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο SET, η ταινία αναπαράγεται καρέ-καρέ. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο SET, η ταινία προωθείται προς τα εμπρός.
Παράλειψη Παράλειψη Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο SET, παραλείπονται τα επόμενα 4 δευτ περίπου.
Επεξεργασία Επεξεργασία Εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας ().
Συγκράτηση καρέ Συγκράτηση καρέ Διατίθεται κατά την αναπαραγωγή ταινιών 8K ή 4K. Σας επιτρέπει να εξαγάγετε το τρέχον καρέ και να το αποθηκεύσετε ως στατική εικόνα JPEG ή HEIF ().
Καθορισμένη θέση Θέση προβολής
λλ' δδ" Χρόνος αναπαραγωγής (λεπτά:δευτερόλεπτα, όταν η επιλογή [Μετρ αναπ ταινίας] έχει οριστεί σε [Ώρα εγγραφής])

ωω:λλ:δδ.κκ (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

Χρονοκώδικας (ώρες:λεπτά:δευτερόλεπτα:καρέ, όταν η επιλογή [Μετρ αναπ ταινίας] έχει οριστεί σε [Χρονοκώδικας])
Ένταση ήχου Ένταση ήχου Περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να προσαρμόσετε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου () ή των ακουστικών.
ΜΕΝΟΥΕπιστροφή Πατήστε το πλήκτρο ΜΕΝΟΥ για να επιστρέψετε στην προβολή μεμονωμένων εικόνων.

Προσοχή

 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου με τα χειριστήρια της τηλεόρασης, όταν η μηχανή είναι συνδεδεμένη με μια τηλεόραση για την αναπαραγωγή ταινίας (), επειδή δεν μπορείτε να ρυθμίστε την ένταση ήχου με τον επιλογέα Κύριος επιλογέας.
 • Η αναπαραγωγή ταινιών μπορεί να διακοπεί αν η ταχύτητα ανάγνωσης της κάρτας είναι πολύ αργή ή αν τα αρχεία ταινιών περιέχουν κατεστραμμένα καρέ.