Πολλαπλές εκθέσεις

Κατά την καταγραφή πολλαπλών εκθέσεων (2–9), μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωνευτούν οι εικόνες σε μια μόνο εικόνα.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Πολλαπλή έκθεση].

 2. Ορίστε [Πολλαπλή έκθεση].

  • Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε SET.
  • Για έξοδο από την κατάσταση λήψης πολλαπλών εκθέσεων, επιλέξτε [Απενεργ.].
  • On:Λειτ/έλεγ

   Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη κατά τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων σταδιακά ενώ ελέγχετε τα αποτελέσματα. Κατά τη διαδικασία συνεχούς λήψης, η ταχύτητα συνεχούς λήψης μειώνεται σημαντικά.

  • On:ΣυνεχΛήψη

   Χρησιμοποιείται για τη φωτογράφιση ενός κινούμενου θέματος με συνεχή λήψη πολλαπλών εκθέσεων. Η συνεχής λήψη είναι δυνατή, αλλά οι παρακάτω λειτουργίες απενεργοποιούνται κατά τη λήψη: προβολή οθόνης μενού, έλεγχος εικόνας μετά την καταγραφή της, προβολή εικόνων και αναίρεση τελευταίας εικόνας ().

   Σημειώνεται ότι οι μεμονωμένες εκθέσεις που χρησιμοποιούνται για συγχώνευση απορρίπτονται και, μόνο η εικόνα πολλαπλών εκθέσεων αποθηκεύεται.

  Προσοχή

  • Οι πολλαπλές εκθέσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες με ορισμένους φακούς.
 3. Ορίστε [Έλεγχος πολλ εκθ].

  • Ορίστε μια επιλογή συγχώνευσης και πατήστε SET.
  • Προσθετική

   Οι εκθέσεις των μεμονωμένων εικόνων που καταγράφονται αθροίζονται. Ανάλογα με την επιλογή [Αρ. εκθέσεων], ορίστε την αρνητική αντιστάθμιση έκθεσης. Για να ορίσετε την τιμή διόρθωσης έκθεσης, ακολουθήστε αυτές τις βασικές οδηγίες.

   Οδηγίες για τη ρύθμιση διόρθωσης έκθεσης ανά αριθμό εκθέσεων

   Δύο εκθέσεις: -1 στοπ, τρεις εκθέσεις: -1,5 στοπ, τέσσερις εκθέσεις: -2 στοπ

  • Μέσος όρος

   Η αρνητική αντιστάθμιση έκθεσης ορίζεται αυτόματα καθώς καταγράφετε πολλαπλές εκθέσεις, με βάση τη ρύθμιση [Αρ. εκθέσεων]. Εάν καταγράφετε πολλαπλές εκθέσεις της ίδιας σκηνής, η έκθεση του φόντου του θέματος θα ελέγχεται αυτόματα, ώστε να επιτευχθεί η τυπική έκθεση.

  • Φωτεινή/Σκοτεινή

   Οι τιμές φωτεινότητας (υψηλή ή χαμηλή) της εικόνας βάσης και των εικόνων που θα προστεθούν συγκρίνονται στην ίδια θέση και τα φωτεινά (ή σκοτεινά) τμήματα παραμένουν. Ορισμένα επικαλυπτόμενα χρώματα ενδέχεται να αναμειχθούν βάσει της σχετικής φωτεινότητας (υψηλής ή χαμηλής) των εικόνων.

 4. Ορίστε [Αρ. εκθέσεων].

  • Επιλέξτε τον αριθμό των εκθέσεων και πατήστε SET.
 5. Επιλέξτε τις εικόνες που θέλετε να αποθηκεύσετε.

  • Για την αποθήκευση όλων των μεμονωμένων εκθέσεων και της εικόνας πολλαπλών εκθέσεων, επιλέξτε [Όλες εικόνες] και πατήστε SET.
  • Για την αποθήκευση μόνο της εικόνας πολλαπλών εκθέσεων, επιλέξτε [Αποτέλ μόνο] και πατήστε SET.
 6. Ορίστε [Συνέχεια πολλ έκθ].

  • Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε SET.
  • Με την επιλογή [1 λήψη μόνο], η λήψη πολλαπλών εκθέσεων ακυρώνεται αυτόματα μετά το τέλος της φωτογράφισης.
  • Με την επιλογή [Συνεχώς], η λήψη πολλαπλών εκθέσεων συνεχίζεται μέχρι η ρύθμιση του βήματος 2 να οριστεί σε [Απενεργ.].
 7. Τραβήξτε την πρώτη έκθεση.

  • Με την επιλογή [On:Λειτ/έλεγ], θα εμφανιστεί η εικόνα που καταγράφτηκε.
  • Το εικονίδιο [Πολλαπλές εκθέσεις] αναβοσβήνει.
  • Ο αριθμός των εκθέσεων που απομένουν εμφανίζεται στην οθόνη (1) για αναφορά.
  • Πατώντας το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή, μπορείτε να δείτε την εικόνα που καταγράφηκε ().
 8. Τραβήξτε τις επόμενες εκθέσεις.

  • Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί μέχρι εκείνη τη στιγμή εμφανίζονται συγχωνευμένες. Αν επιθυμείτε μόνο προβολή εικόνας, πατήστε το πλήκτρο INFO πολλές φορές.
  • Κατά τη λήψη, μπορείτε να προβάλετε την εικόνα πολλαπλών εκθέσεων που έχει καταγραφεί μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή, να ελέγξετε την έκθεση και να δείτε τον τρόπο με τον οποίο θα συγχωνευτούν οι εικόνες, πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου (ή το πλήκτρο που έχει εκχωρηθεί στη ρύθμιση [Προεπ. βάθους πεδίου] στην περιοχή [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών]).
  • Η λήψη πολλαπλών εκθέσεων τερματίζεται όταν καταγραφεί ο καθορισμένος αριθμός εκθέσεων.

Σημείωση

 • Με την επιλογή [On:Λειτ/έλεγ], μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή για να προβάλλετε την εικόνα πολλαπλών εκθέσεων που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής ή να διαγράψετε την προηγούμενη μεμονωμένη έκθεση ().
 • Ως πληροφορίες λήψης, η εικόνα πολλαπλών εκθέσεων διαθέτει τις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί για την τελευταία λήψη.

Προσοχή

 • Οι ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας, ταχύτητας ISO, Στυλ εικόνας, μείωσης θορύβου υψηλής ταχύτητας ISO, χώρου χρωμάτων κ.λπ. που ορίζονται για την πρώτη μεμονωμένη έκθεση, χρησιμοποιούνται και για τις επόμενες εκθέσεις.
 • Εάν η ρύθμιση [Λήψη: Στυλ Εικόνας] έχει οριστεί ως [Αυτόμ.], η ρύθμιση [Στάνταρ] θα ισχύει για τη λήψη.
 • Αν επιλέξετε [On:Λειτ/έλεγ] και [Προσθετική], ο θόρυβος, τα αφύσικα χρώματα, οι γραμμές ή παρόμοια ζητήματα που επηρεάζουν τις εικόνες που εμφανίζονται κατά τη λήψη ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με την τελική εικόνα πολλαπλών εκθέσεων.
 • Με τις πολλαπλές εκθέσεις, όσες περισσότερες υπάρχουν, τόσο πιο εμφανής θα είναι ο θόρυβος, τα αφύσικα χρώματα και οι γραμμές.
 • Η επεξεργασία εικόνων μετά το τέλος των λήψεων πολλαπλών εκθέσεων διαρκεί περισσότερο όταν η ρύθμιση [Προσθετική] είναι επιλεγμένη (με αποτέλεσμα η ένδειξη προσπέλασης να ανάβει για περισσότερη ώρα).
 • Η φωτεινότητα και ο θόρυβος της τελικής εικόνας πολλαπλών εκθέσεων θα διαφέρουν από αυτά των εικόνων πολλαπλών εκθέσεων που έχουν καταγραφεί και εμφανίζονται συγχωνευμένες στο βήμα 8.
 • Η λήψη πολλαπλών εκθέσεων ακυρώνεται αν τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση ή αν αλλάξετε μπαταρίες ή κάρτες.
 • Η λήψη πολλαπλών εκθέσεων τερματίζεται εάν μεταβείτε στην κατάσταση λήψης [Έξυπνη αυτόματη σκηνή]/[Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης 1]/[Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης 2]/[Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης 3]/[Ταινίες].
 • Εάν συνδέσετε τη μηχανή σε υπολογιστή, η λήψη πολλαπλών εκθέσεων δεν θα είναι δυνατή. Εάν συνδέσετε τη μηχανή σε υπολογιστή κατά τη διάρκεια της λήψης, η λήψη πολλαπλών εκθέσεων θα τερματιστεί.

Συγχώνευση πολλαπλών εκθέσεων με εικόνα RAW που έχει αποθηκευτεί στην κάρτα

Μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα RAW που έχει αποθηκευτεί στην κάρτα ως την πρώτη μεμονωμένη έκθεση. Η επιλεγμένη εικόνα RAW θα παραμείνει ανέπαφη.

 1. Επιλέξτε [Επιλογή εικ. για πολλ. έκθεση].

 2. Επιλέξτε την πρώτη εικόνα.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε την πρώτη εικόνα και πατήστε SET.
  • Επιλέξτε [ΟΚ].
  • Στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί ο αριθμός αρχείου της επιλεγμένης εικόνας.
 3. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Όταν επιλέγετε την πρώτη εικόνα, ο αριθμός των εκθέσεων που απομένουν, όπως έχει οριστεί στη ρύθμιση [Αρ. εκθέσεων], μειώνεται κατά 1.

Εικόνες που μπορείτε να επιλέξετε

Συνδεδεμένος φακός Λήψη με κοπή Υποστηριζόμενες εικόνες
Φακός RF ή EF Απενεργοποιημένη Εικόνες RAW καταγραμμένες σε πλήρες μέγεθος
Ενεργοποιημένη Εικόνες RAW που προέρχονται από λήψη με κοπή ή λήψη με φακό EF-S
Φακός EF-S

Προσοχή

 • Δεν είναι δυνατή η επιλογή εικόνων JPEG/HEIF.
 • Οι εικόνες αυτές δεν μπορούν να επιλεχθούν ως πρώτη μεμονωμένη έκθεση: εικόνες που έχουν τραβηχτεί με τη ρύθμιση [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] να έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ή [Ενίσχυση] ή με τη ρύθμιση [Λήψη: ΛήψηΚοπή/αναλογίες] να έχει οριστεί σε άλλη επιλογή εκτός των επιλογών [Πλήρες πλαίσιο] ή [1,6x (κοπή)].
 • Η επιλογή [Απενεργ.] εφαρμόζεται για τη ρύθμιση [Λήψη: Διόρθωση παρέκκλισης φακού] και [Λήψη: Auto Lighting Optimizer/Λήψη: Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού], ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις της εικόνας που έχει επιλεγεί ως πρώτη μεμονωμένη έκθεση.
 • Οι ρυθμίσεις ταχύτητας ISO, Στυλ εικόνας, μείωσης θορύβου υψηλής ταχύτητας ISO, χώρου χρωμάτων κ.λπ. που έχουν οριστεί για την πρώτη εικόνα θα ισχύουν και για τις επόμενες εικόνες.
 • Αν το στυλ εικόνας είναι [Αυτόμ.] για την εικόνα που έχει επιλεχθεί ως πρώτη εικόνα, κατά τη λήψη, θα εφαρμοστεί η ρύθμιση [Στάνταρ].
 • Δεν μπορείτε να επιλέξετε εικόνα που έχει τραβηχτεί με άλλη μηχανή.
 • Μπορεί να εμφανιστούν εικόνες που δεν μπορούν να συγχωνευτούν.

Σημείωση

 • Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια εικόνα RAW που χρησιμοποιείται στη λήψη πολλαπλών εκθέσεων.
 • Επιλέξτε [Αποεπ. εικ.] για να ακυρώσετε την επιλογή εικόνας.

Έλεγχος και διαγραφή πολλαπλών εκθέσεων κατά τη λήψη

Για να προβάλετε την εικόνα πολλαπλών εκθέσεων που έχει καταγραφεί μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή, να ελέγξετε την έκθεση και να δείτε τον τρόπο συγχώνευσης των εικόνων, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο Προβολή/αναπαραγωγή προτού ολοκληρώσετε τη λήψη του καθορισμένου αριθμού εκθέσεων (με την επιλογή [On:Λειτ/έλεγ], αλλά χωρίς το στοιχείο [On:ΣυνεχΛήψη]).

Πατώντας το πλήκτρο Διαγραφή, στην οθόνη θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες ενέργειες κατά τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων.

Επιλογή Περιγραφή
Επιστροφή Επιστροφή σε προηγούμενη οθόνη Θα εμφανιστεί ξανά η οθόνη που εμφανιζόταν πριν πατήσετε το πλήκτρο Διαγραφή.
Αναίρεση τελευταίας εικόνας Αναίρεση τελευταίας εικόνας Διαγράφει την τελευταία εικόνα που καταγράφηκε (σας επιτρέπει έτσι να την αντικαταστήσετε φωτογραφίζοντας ξανά). Ο αριθμός των εκθέσεων που απομένουν αυξάνεται κατά 1.
Αποθήκευση και έξοδος Αποθήκευση και έξοδος

Με την επιλογή [Αποθ εικ προέλευσ: Όλες εικόνες], αποθηκεύονται όλες οι μεμονωμένες εκθέσεις και η εικόνα πολλαπλών εκθέσεων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής και γίνεται έξοδος από τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων.

Με την επιλογή [Αποθ εικ προέλευσ: Αποτέλ μόνο], αποθηκεύεται μόνο η εικόνα πολλαπλών εκθέσεων που έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής και γίνεται έξοδος από τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων.

Έξοδος χωρίς αποθήκευση Έξοδος χωρίς αποθήκευση Γίνεται έξοδος από τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων χωρίς αποθήκευση της εικόνας.

Προσοχή

 • Κατά τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων, μπορείτε να προβάλετε μόνο εικόνες πολλαπλών εκθέσεων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις

 • Υπάρχουν περιορισμοί στην ποιότητα εικόνας;

  Όλες οι μεμονωμένες εκθέσεις και η εικόνα πολλαπλών εκθέσεων καταγράφονται με την καθορισμένη ποιότητα εικόνας.

 • Μπορώ να συγχωνεύσω εικόνες που έχουν καταγραφεί στην κάρτα;

  Με τη ρύθμιση [Επιλογή εικ. για πολλ. έκθεση], μπορείτε να επιλέξετε την πρώτη μεμονωμένη έκθεση από τις εικόνες που έχουν καταγραφεί στην κάρτα (). Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε πολλαπλές εικόνες που έχουν καταγραφεί ήδη στην κάρτα.

 • Πώς αριθμούνται τα αρχεία πολλαπλών εκθέσεων;

  Εάν έχει επιλεχθεί η αποθήκευση όλων των εικόνων στη μηχανή, το όνομα που δίνεται στα αρχεία εικόνων πολλαπλών εκθέσεων είναι ο επόμενος αριθμός μετά τον αριθμό της τελευταίας μεμονωμένης έκθεσης που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία τους.

 • Ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματου σβησίματος κατά τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων;

  Κατά τη λήψη πολλαπλών εκθέσεων, δεν θα ισχύει το αυτόματο σβήσιμο. Λάβετε υπόψη ότι, πριν από την έναρξη της λήψης πολλαπλών εκθέσεων, το αυτόματο σβήσιμο πραγματοποιείται αυτόματα την ώρα που έχει καθοριστεί στην επιλογή [Αυτ. σβήσιμο] του στοιχείου [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος], οπότε η λήψη πολλαπλών εκθέσεων θα ακυρωθεί.