Λήψη με τηλεχειρισμό

Για λήψη με τηλεχειρισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα προαιρετικό τηλεχειριστήριο RC-6 (υπερύθρων) ή ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (Bluetooth), ή έναν προαιρετικό διακόπτη τηλεχειρισμού RS-80N3 ή τηλεχειριστήριο με χρονοδιακόπτη TC-80N3 (αμφότερα ενσύρματα).

Τηλεχειριστήριο RC-6

Μπορείτε να φωτογραφίζετε από απόσταση έως 5 μέτρων περίπου από το μπροστινό μέρος της μηχανής.

Μπορείτε να κάνετε τη λήψη αμέσως ή με καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων.

 1. Πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες (Χρονόμετρο 6 δευτ.).

  • Κατά την προβολή μιας εικόνας στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο Πολλαπλές λειτουργίες.
 2. Επιλέξτε το χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης/τηλεχειριστήριο.

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε το στοιχείο κατάστασης προώθησης και, στη συνέχεια, περιστρέψτε τον επιλογέα Κύριος επιλογέας για να επιλέξετε [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ.] ή [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ.].
 3. Πατήστε το πλήκτρο ελευθέρωσης (μετάδοσης) στο τηλεχειριστήριο.

  • Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της μηχανής (1) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ελευθέρωσης (μετάδοσης).
  • Η αυτόματη εστίαση πραγματοποιείται εφόσον ο διακόπτης κατάστασης εστίασης έχει οριστεί σε Αυτόματη εστίαση (AF).
  • Η ένδειξη του τηλεχειριστηρίου ανάβει, και η μηχανή φωτογραφίζει.

Προσοχή

 • Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τηλεχειριστήρια υπέρυθρων, όπως το RC-6, για λήψη με τηλεχειρισμό, εάν έχει γίνει ζεύξη της μηχανής μέσω Bluetooth με Smartphone ή ασύρματο τηλεχειριστήριο.
 • Οι λυχνίες φθορισμού ή LED ενδέχεται να ενεργοποιήσουν κατά λάθος την ελευθέρωση κλείστρου. Προσπαθήστε να φυλάσσετε τη μηχανή μακριά από τέτοιες φωτεινές πηγές.
 • Η χρήση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης ή παρόμοιας συσκευής στραμμένης στη μηχανή ενδέχεται να ενεργοποιήσει κατά λάθος την ελευθέρωση κλείστρου.
 • Η χρήση μονάδων φλας άλλων μηχανών κοντά στη μηχανή ενδέχεται να ενεργοποιήσει κατά λάθος την ελευθέρωση κλείστρου. Ο αισθητήρας τηλεχειρισμού δεν πρέπει να είναι εκτεθειμένος στο φως από το φλας άλλων μηχανών.

Ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1

Μπορείτε να φωτογραφίζετε από απόσταση έως 5 μέτρων περίπου από τη μηχανή.

Μετά τη ζεύξη της μηχανής και του ασύρματου τηλεχειριστηρίου BR-E1 (), ορίστε την κατάσταση προώθησης σε [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 10 δευτ.] ή [Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφισης 2 δευτ.] για λήψη στατικών εικόνων (). Για εγγραφή ταινίας, ορίστε τη ρύθμιση [Λήψη: Τηλεχειριστήρ.] στην επιλογή [Ενεργ.].

Για οδηγίες χειρισμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του BR-E1.

Σημείωση

 • RC-6 και BR-E1

 • Ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να παραταθεί εφόσον η μηχανή έχει ρυθμιστεί για λήψη με τηλεχειρισμό.
 • Οι συσκευές RC-6 και BR-E1 μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για εγγραφή ταινίας ().

Διακόπτης τηλεχειρισμού RS-80N3/TC-80N3

Αφού συνδεθεί στη μηχανή, ο διακόπτης σάς δίνει τη δυνατότητα να φωτογραφίζετε από απόσταση μέσω ασύρματης σύνδεσης.

Για οδηγίες χειρισμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών του αξεσουάρ.

 1. Ανοίξτε το κάλυμμα υποδοχής.

 2. Συνδέστε το βύσμα στην υποδοχή τηλεχειρισμού.