Λήψη με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων

Με το χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων, μπορείτε να ρυθμίσετε το μεσοδιάστημα λήψης και τον αριθμό λήψεων, ώστε η μηχανή να τραβάει μεμονωμένες λήψεις επανειλημμένα σύμφωνα με το μεσοδιάστημα μέχρι τη λήψη του καθορισμένου αριθμού λήψεων.

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Χρονόμ. μεσοδιασ.].

 2. Επιλέξτε [Ενεργ.].

  • Επιλέξτε [Ενεργ.] και πατήστε το πλήκτρο INFO.
 3. Ορίστε το μεσοδιάστημα λήψης και τον αριθμό των λήψεων.

  • Ορίστε την επιθυμητή επιλογή (ώρες : λεπτά : δευτερόλεπτα / αριθμός λήψεων).
  • Πατήστε SET για να εμφανιστεί [Ρύθμιση].
  • Ορίστε τον επιθυμητό αριθμό και πατήστε SET. (Επιστρέφει σε [Επιλογή].)
  • Μεσοδιάστημα

   Μπορεί να οριστεί σε ένα εύρος [00:00:01]–[99:59:59].

  • Αρ. λήψεων

   Μπορεί να οριστεί σε ένα εύρος [01]–[99]. Για να διατηρήσετε ενεργό το χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων απεριόριστα μέχρι να το σταματήσετε, ρυθμίστε [00].

 4. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Οι ρυθμίσεις του χρονομέτρου μεσοδιαστημάτων θα εμφανιστούν στην οθόνη μενού.

   (1) Μεσοδιάστημα

   (2) Αριθμός λήψεων

 5. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  • Βγαίνει η πρώτη φωτογραφία και η λήψη συνεχίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις του χρονομέτρου μεσοδιαστημάτων.
  • Κατά τη διάρκεια της λήψης με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων, θα αναβοσβήνει η ένδειξη [Χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων].
  • Αφού πραγματοποιηθεί ο καθορισμένος αριθμός λήψεων, η λήψη με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων θα σταματήσει και θα ακυρωθεί αυτόματα.

Σημείωση

 • Συνιστάται η χρήση τριπόδου.
 • Συνιστάται η λήψη δοκιμαστικών φωτογραφιών.
 • Ακόμα και κατά τη διάρκεια της λήψης με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων, εξακολουθείτε να μπορείτε να τραβήξετε λήψεις ως συνήθως πατώντας το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα. Λάβετε υπόψη ότι η μηχανή θα προετοιμαστεί για την επόμενη λήψη με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων περίπου 5 δευτ. εκ των προτέρων, η οποία θα εμποδίσει προσωρινά λειτουργίες όπως η προσαρμογή των ρυθμίσεων λήψης, η πρόσβαση σε μενού και η προβολή εικόνων.
 • Εάν δεν είναι δυνατή η επόμενη προγραμματισμένη λήψη με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων επειδή η μηχανή πραγματοποιεί λήψη ή επεξεργασία εικόνων, θα παραλειφθεί. Για αυτόν τον λόγο, θα πραγματοποιηθούν λιγότερες λήψεις από τις καθορισμένες.
 • Ακόμα και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του χρονομέτρου μεσοδιαστημάτων, το αυτόματο σβήσιμο ενεργοποιείται μετά από περίπου 8 δευτ. αδράνειας, εφόσον η ρύθμιση [Αυτ. σβήσιμο] στην περιοχή [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος] δεν έχει οριστεί σε [Απενεργ.]. Αν επιλεχθεί η ρύθμιση [Διαμόρφωση: Λειτουργία Eco], ο φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει μετά από 2 δευτ., και το αυτόματο σβήσιμο πραγματοποιείται 6 δευτ. αργότερα. Η μηχανή θα ενεργοποιείται ξανά αυτόματα περίπου 1 λεπτό πριν από την επόμενη λήψη.
 • Επίσης, μπορεί να συνδυαστεί με την αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (AEB), την οριοθέτηση ισορροπίας λευκού, τις πολλαπλές εκθέσεις και την κατάσταση HDR.
 • Για να διακόψετε τη λήψη με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων, επιλέξτε [Απενεργ.] ή τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση.

Προσοχή

 • Μην στρέφετε τη μηχανή προς πηγές έντονου φωτός, όπως είναι π.χ. ο ήλιος ή άλλη τεχνητή πηγή έντονου φωτός. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τον αισθητήρα εικόνας ή τα εσωτερικά εξαρτήματα της μηχανής.
 • Η τοποθέτηση του διακόπτη κατάστασης εστίασης του φακού στη θέση Αυτόματη εστίαση (AF) εμποδίζει τη λήψη με τη μηχανή, εκτός αν τα θέματα είναι εστιασμένα. Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση Χειροκίνητη εστίαση (MF) και να εστιάσετε χειροκίνητα πριν από τη λήψη.
 • Αν η διάρκεια λήψης είναι μεγάλη, συνιστάται η χρήση αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος (πωλούνται ξεχωριστά).
 • Η λήψη μακράς έκθεσης ή η χρήση ταχυτήτων κλείστρου μεγαλύτερων από το μεσοδιάστημα λήψης θα εμποδίσει τη λήψη στο συγκεκριμένο μεσοδιάστημα. Για αυτόν τον λόγο, θα πραγματοποιηθούν λιγότερες λήψεις από τις καθορισμένες. Η χρήση ταχυτήτων κλείστρου σχεδόν ίδιων με το μεσοδιάστημα λήψης μπορεί επίσης να μειώσει τον αριθμό λήψεων.
 • Αν ο χρόνος που απαιτείται για την εγγραφή στην κάρτα υπερβεί το μεσοδιάστημα λήψης εξαιτίας των λειτουργιών λήψης που έχουν καθοριστεί ή της απόδοσης της κάρτας, ορισμένες από τις λήψεις μπορεί να μην καταγραφούν στα καθορισμένα μεσοδιαστήματα.
 • Όταν χρησιμοποιείτε το φλας σε συνδυασμό με τη λήψη με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων, ορίστε ένα μεσοδιάστημα μεγαλύτερο από τον χρόνο φόρτισης του φλας. Τα πολύ σύντομα μεσοδιαστήματα μπορεί να εμποδίσουν την ενεργοποίηση του φλας.
 • Τα πολύ σύντομα μεσοδιαστήματα μπορεί να εμποδίσουν τη λήψη ή την αυτόματη εστίαση.
 • Η λήψη με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων ακυρώνεται και επανέρχεται στη ρύθμιση [Απενεργ.], εάν τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση Απενεργοποίηση, επιλέξετε την κατάσταση λήψης [Bulb]/[Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης 1]/[Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης 2]/[Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης 3]/[Ταινίες] ή χρησιμοποιήσετε το EOS Utility (λογισμικό EOS).
 • Κατά τη λήψη με χρονόμετρο μεσοδιαστημάτων, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Λήψη με τηλεχειρισμό ή τη λήψη με ελευθέρωση κλείστρου με φλας Speedlite.