Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth

  1. Επιλέξτε [Δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth].

  2. Επιλέξτε ένα στοιχείο για σύνδεση με τη μηχανή.

Smartphone Σύνδεση με smartphone ()

Ελέγξτε τη μηχανή από απόσταση και περιηγηθείτε στις εικόνες της μηχανής μέσω σύνδεσης Wi-Fi, χρησιμοποιώντας την ειδική εφαρμογή Camera Connect σε smartphone ή tablet (στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται συλλογικά ως «smartphone»). Αφού γίνει ζεύξη της μηχανής με ένα smartphone που υποστηρίζει την τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth (εφεξής «Bluetooth»), χρειάζεστε μόνο το smartphone για να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi.

Υπολογιστής Τηλεχειριστήριο (EOS Utility) ()

Συνδέστε τη μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω Wi-Fi και χειριστείτε τη μηχανή από απόσταση χρησιμοποιώντας το EOS Utility (λογισμικό EOS). Επιπλέον, είναι δυνατή η αποστολή των εικόνων της μηχανής στον υπολογιστή.

Ρύθμιση FTP Μεταφορά εικ σε διακομ FTP ()

Οι εικόνες σας μπορούν να μεταφερθούν σε διακομιστή FTP στο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη η μηχανή.

Συννεφιά Αποστολή σε υπηρεσία Web ()

Για τους πελάτες της Canon, οι εικόνες μπορούν να αποστέλλονται αυτόματα στην υπηρεσία cloud image.canon μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής μέλους (χωρίς χρέωση). Τα αρχικά αρχεία εικόνων που αποστέλλονται στην υπηρεσία image.canon διατηρούνται για 30 ημέρες, χωρίς περιορισμούς αποθήκευσης, και μπορείτε να τα κατεβάσετε σε υπολογιστές ή να τα μεταφέρετε σε άλλες υπηρεσίες Web.

Σύνδεση σε ασύρματο τηλεχειριστήριο Σύνδεση σε ασύρμ τηλεχειριστ ()

Η μηχανή μπορεί επίσης να συνδεθεί σε ασύρματο τηλεχειριστήριο BR-E1 (πωλείται χωριστά) μέσω Bluetooth για λήψη με τηλεχειρισμό.