Εγχειρίδια οδηγιών

 • Το Εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη μηχανή παρέχει βασικές οδηγίες για τις λειτουργίες της μηχανής και του Wi-Fi.

 • Εγχειρίδιο για προχωρημένους

  Παρέχονται πλήρεις αναλυτικές οδηγίες σε αυτό το Εγχειρίδιο για προχωρημένους.

  Για το πιο πρόσφατο Εγχειρίδιο για προχωρημένους, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο.

  https://cam.start.canon/C003/

 • Εγχειρίδιο οδηγιών φακού/λογισμικού

  Λήψη από την ακόλουθη τοποθεσία web.

  https://cam.start.canon/

Σημείωση

 • Επιλέξτε [Διαμόρφωση: URL εγχειριδίου/λογισμικού] για να εμφανιστεί ο κωδικός QR στην οθόνη της μηχανής.