Ταχύτητα ISO κατά την εγγραφή ταινίας

Στην κατάσταση [Έξυπνη αυτόματη σκηνή (ταινίες)]/[Ταινίες]/[AE με προτεραιότητα κλείστρου (ταινίες)]/[AE με προτεραιότητα διαφράγματος (ταινίες)]

  • Η ταχύτητα ISO ρυθμίζεται αυτόματα σε ένα εύρος ISO 100-25600.
  • Ο ορισμός της ρύθμισης [Μέγ. για αυτ.] του στοιχείου [Λήψη: ΤαινίαΡυθμίσεις ταχύτητας ISO] σε [H (51200)] () επεκτείνει τη μέγιστη ταχύτητα στο εύρος αυτόματης ρύθμισης σε H (ισοδυναμεί με ISO 51200).
  • Η ελάχιστη ταχύτητα στο εύρος αυτόματης ρύθμισης είναι ISO 200 όταν η επιλογή [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ή [Ενίσχυση] (). Το μέγιστο όριο δεν επεκτείνεται, ακόμα και όταν έχει οριστεί επέκταση στην επιλογή [Μέγ. για αυτ.].
  • Η ελάχιστη ταχύτητα στο εύρος αυτόματης ρύθμισης είναι ISO 400 όταν έχει ρυθμιστεί το Canon Log ().

Στην κατάσταση [Χειροκίνητη έκθεση ταινίας]

  • Εάν η ταχύτητα ISO έχει ρυθμιστεί σε [AUTO], η ταχύτητα ISO ρυθμίζεται αυτόματα σε ένα εύρος ISO 100–25600.
  • Όταν ορίζεται η αυτόματη ISO, o ορισμός της ρύθμισης [Μέγ. για αυτ.] του στοιχείου [Λήψη: ΤαινίαΡυθμίσεις ταχύτητας ISO] σε [H (51200)] () επεκτείνει τη μέγιστη ταχύτητα στο εύρος αυτόματης ρύθμισης σε H (ισοδυναμεί με ISO 51200).
  • Η ταχύτητα ISO μπορεί να ρυθμιστεί χειροκίνητα σε ένα εύρος ISO 100-25600. Ο ορισμός της ρύθμισης [Εύρος ταχυτήτ ISO] του στοιχείου [Λήψη: ΤαινίαΡυθμίσεις ταχύτητας ISO] σε [H (51200)] () επεκτείνει τη μέγιστη ταχύτητα στο εύρος χειροκίνητης ρύθμισης σε H (ισοδυναμεί με ISO 51200).
  • Η ελάχιστη ταχύτητα στο εύρος αυτόματης ή χειροκίνητης ρύθμισης είναι ISO 200 όταν η επιλογή [Λήψη: Προτεραιότητα φωτεινών τόνων] έχει οριστεί σε [Ενεργ.] ή [Ενίσχυση] (). Ακόμη και όταν έχει οριστεί επέκταση ταχύτητας ISO, το μέγιστο όριο δεν θα επεκταθεί.
  • Η ελάχιστη ταχύτητα στο εύρος αυτόματης ρύθμισης είναι ISO 400 όταν έχει ρυθμιστεί το Canon Log (). Η ISO 100–200 αντιπροσωπεύει μια εκτεταμένη ταχύτητα ISO (L).