Import snímků do počítače

Software EOS můžete použít k importování snímků z fotoaparátu do počítače. K dispozici jsou tři způsoby, jak to provést.

Pokud budete importovat hodně snímků, zvažte použití příslušenství pro napájení z elektrické sítě (prodává se samostatně).

Připojení k počítači propojovacím kabelem

 1. Nainstalujte nástroj EOS Utility ().

 2. Připojte fotoaparát k počítači.

  • Použijte propojovací kabel dodaný s fotoaparátem.
  • Při připojování kabelu k fotoaparátu použijte ochranu kabelu () a vložte zástrčku do digitálního konektoru.
  • Druhou koncovku kabelu zapojte do konektoru USB počítače (Type-C).
 3. Snímky importujte pomocí softwaru EOS Utility.

  • Pokyny naleznete v příručce EOS Utility Návod k použití.

Používání čtečky karet

K importu snímků do počítače můžete použít čtečku karet.

 1. Nainstalujte software Digital Photo Professional ().

 2. Vložte kartu do čtečky karet.

 3. Snímky importujte pomocí softwaru Digital Photo Professional.

  • Prostudujte si příručku Digital Photo Professional Návod k použití.

Poznámka

 • Při stahování snímků z fotoaparátu do počítače pomocí čtečky karet bez použití softwaru EOS zkopírujte do počítače složku DCIM uloženou na kartě.

Připojení k počítači přes Wi-Fi

Fotoaparát můžete připojit k počítači přes Wi-Fi a naimportovat snímky do počítače ().

Poznámka

 • Po připojení k serveru FTP můžete odesílat snímky ve fotoaparátu do počítače ().