Zpracování snímku RAW v cloudu

Snímky RAW nebo Kompaktní RAW můžete nahrát do služby image.canon a zpracovat ve formátech JPEG nebo HEIF. Snímky RAW zůstávají stále stejné jako v okamžiku zachycení. Takže můžete použít různé podmínky zpracování pro vytvoření více snímků JPEG nebo HEIF.

Upozornění

 • Je nutné předem dokončit bezplatný zápis do služby image.canon.

  Vezměte na vědomí, že pro zpracování snímku RAW je vyžadováno placené předplatné. Podrobnosti o předplatném naleznete na webu image.canon.

 • Snímky generované tímto způsobem zpracování se uloží na servery služby image.canon. Zpracované snímky se neukládají do fotoaparátu.

Poznámka

 • Před zahájením zpracování připojte fotoaparát ke službě image.canon ().

Kontrola kapacity

Ve službě image.canon si můžete zkontrolovat, kolik snímků můžete zpracovávat.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Zprac. snímku RAW v cloudu].

 2. Vyberte možnost [Kontr. kapacity zprac. (refresh)].

  • Fotoaparát se připojí ke službě image.canon.
 3. Zkontrolujte množství v části [Kapacita zprac.].

  • Informace v části [Kapacita zprac.] se aktualizuje.

Upozornění

 • Pokud nemáte placené předplatné pro zpracování snímku RAW v cloudu, hodnota položky [Kapacita zprac.] je [0]. Pokud provedete kontrolu kapacity pro zpracování a nemáte aktivní předplatné, na váš e-mail uvedený ve službě image.canon bude odeslána zpráva s informacemi o předplatném.

Přidání snímků ke zpracování

 1. Vyberte možnost [Přidat snímky ke zpracování].

 2. Vyberte možnost a pak vyberte snímky.

  • Můžete vybrat více snímků a tyto snímky zpracovat současně.

  Výběr snímků

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte snímek, který chcete zpracovat, a stiskněte tlačítko SET.
  • Stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání).

  Vybrat rozsah

  • Vyberte první snímek (počáteční bod).
  • Dále vyberte poslední snímek (koncový bod). Ke všem snímkům v rozsahu od prvního do posledního snímku se přidá symbol [Zaškrtnutí].
  • Chcete-li zpracovat další snímky, tento krok opakujte.
  • Stiskněte tlačítko Q (Rychlé ovládání).
 3. Nastavte požadované podmínky zpracování.

  Použít nastavení snímání

  • Snímky jsou zpracovány s použitím nastavení pro snímky, které je aktuální v době zachycení.
  • Snímky zachycené s funkcí [Snímání: Snímání v HDR HDR PQ] nastavenou na [Povolit] se zpracovávají, aby se vytvořily soubory HEIF, a snímky pořízené s touto funkcí nastavenou na [Zakázat] se zpracovávají, aby se vytvořily soubory JPEG.

  Nastavit zpracování→JPEG/Nastavit zpracování→HEIF

  • K výběru položky použijte Multiovladač.
  • Otáčením voliče Hlavní ovladač nebo Rychloovladač upravte nastavení.
  • Pro přístup na obrazovku nastavení funkce stiskněte tlačítko SET.
  • Chcete-li vrátit nastavení snímku v době jeho pořízení, stiskněte tlačítko Vymazat a vyberte možnost [OK], pokud se zobrazí nápis [Obnovit nastavení snímku].

  Srovnávací obrazovka

  • Můžete přepínat mezi obrazovkami [Po změně] a [Nastavení snímku], a to pomocí tlačítka INFO a voliče Rychloovladač.
  • Oranžové položky na obrazovce [Po změně] byly od doby pořízení změněny.
  • Stisknutím tlačítka MENU se vrátíte na obrazovku podmínek zpracování.
 4. Vyberte možnost [Uložit].

  • Pokud používáte [Nastavit zpracování→JPEG] nebo [Nastavit zpracování→HEIF], vyberte [Uložit a ukončit] (Uložit).
  • Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].
 5. Přidejte položku na seznam pro nahrání.

  • Přečtěte si zprávu a vyberte [OK].

Kontrola/smazání vybraných snímků

 1. Vyberte možnost [Zkontr./odstranit zvolené snímky].

 2. Projděte své snímky.

  • Otáčením voliče Rychloovladač zkontrolujte své snímky.
  • Pokud chcete položku odstranit ze seznamu pro nahrání, stiskněte tlačítko SET.

   Zobrazí se [Zaškrtnutí].

  • Pokud chcete zkontrolovat podmínky zpracování snímku, stiskněte tlačítko Vymazat.
 3. Podle potřeby odstraňte daný snímek ze seznamu pro nahrání.

  • Stiskněte tlačítko MENU.

   Když se zobrazí zpráva informující o odstranění snímků ze seznamu pro nahrání, vyberte možnost [OK].

Nahrání snímků

 1. Vyberte možnost [Poslat].

 2. Přečtěte si zprávu.

  • Přečtěte si zprávu a klepněte na možnost [Poslat].
  • Po obdržení vašich souborů ke zpracování a po dokončení zpracování budete upozorněni na e-mailovou adresu v záznamech u vašeho Canon ID.

Upozornění

 • Pokud se v průběhu nahrávání zobrazí chybová zpráva přenosu [Err 138], může dojít k nesprávné aktualizaci počtu snímků a kapacity pro zpracování. I v případě, že dojde k nesprávné aktualizaci počtu snímků a kapacity pro zpracování, snímky lze na serveru zpracovat. Počkejte, než obdržíte oznámení e-mailem, že zpracování bylo dokončeno.
 • Fotoaparát pokračuje v nahrávání snímků i po výběru možnosti [Zastavit] na obrazovce [Poslat snímky]. Pokud chcete zrušit nahrávání, vyberte možnost [OK] na obrazovce [Zrušit přenos] v době, kdy indikátor přístupu na kartu bliká.
 • V závislosti na tom, kdy vyberete možnost [OK] na obrazovce [Zrušit přenos], nahrávání bude pokračovat a snímky lze na serveru zpracovávat.