Zobrazení informací o snímku

Podrobnosti a obrazovky s informacemi zobrazené na displeji nebo v hledáčku při snímání je možné přizpůsobit.

Přizpůsobení informací na obrazovce

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Nast.inf. na obr.].

 3. Vyberte obrazovky.

  • Otočením ovladače Rychloovladač 1 vyberte obrazovky s informacemi, které se mají na fotoaparátu zobrazit.
  • U informací, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka SET odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Obrazovku můžete upravit po stisknutí tlačítka INFO.
 4. Upravte obrazovku.

  • Otočením ovladače Rychloovladač 1 vyberte možnosti, které se mají zobrazit na informační obrazovce.
  • U položek, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka SET odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Přizpůsobení informací v hledáčku

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Nast. inf. v hled./ přepnutí].

 3. Vyberte obrazovky.

  • Otočením ovladače Rychloovladač 1 vyberte obrazovky s informacemi, které se mají zobrazit v hledáčku.
  • U informací, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka SET odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Obrazovku můžete upravit po stisknutí tlačítka INFO.
 4. Upravte obrazovku.

  • Otočením ovladače Rychloovladač 1 vyberte možnosti, které se mají zobrazit v hledáčku.
  • U položek, které nechcete zobrazit, stisknutím tlačítka SET odeberte zatržítko [Zaškrtnutí].
  • Chcete-li nastavení zaregistrovat, vyberte možnost [OK].

Svislé zobrazení v hledáčku

Můžete zvolit, jak se mají zobrazovat informace v hledáčku při svislém fotografování.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Svislé zobr.v hled.].

 3. Vyberte možnost.

  • Zap

   Informace se automaticky otočí, aby se snáz četly.

  • Vyp

   Informace se automaticky neotočí.

Mřížka

Na obrazovce a v hledáčku lze zobrazit mřížku.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Zobrazit rastr].

 3. Vyberte možnost.

Histogram

Můžete vybrat obsah a velikost zobrazení histogramu.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Histogram].

 3. Vyberte možnost.

  • Vyberte obsah ([Jas] nebo [RGB]) a velikost zobrazení ([Velké] nebo [Malé]).

Zobrazení informací o objektivu

Můžete zobrazit informace o používaném objektivu.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Zobr.inf. o objek.].

 3. Vyberte možnost.

  • Zobr.vzdál.ostř.

   Můžete zobrazit zaostřitelnou vzdálenost při používání objektivu RF. V zobrazení zaostřitelné vzdálenosti můžete vybrat dobu a měrnou jednotku.

  • Zobr.ohnis. vzdál.

   Můžete zobrazit ohniskovou vzdálenost používaného objektivu.

  • Variab. množství SA

   Můžete zobrazit úroveň korekce nastavenou pro používání objektivu s ovládáním sférické aberace.

   SA: sférická aberace

Svislý indikátor úrovně expozice

Svislý indikátor úrovně expozice, zobrazený napravo na obrazovce, můžete zobrazit nebo skrýt.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Vertik. úroveň exp.].

  • Používáte-li ručně nastavený blesk s externí zábleskovou jednotkou, vyberte [Zap].
  • Svislý indikátor úrovně expozice se zobrazí, dokud je aktivní časovač měření.

Poznámka

 • Při nastavení na [Zap] se časovač měření zobrazí v reálném čase na indikátoru úrovně expozice ve všech režimech snímání kromě [Čas B].
 • Pokud indikátor nechcete mít zobrazený, nastavte [Vyp].

Zobrazení detekce mihotání

Můžete zadat, jestli se má v zobrazení informací o snímku ukazovat ikona [Detekce mihotání].

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Zobr.det. mihotání].

  • Zap

   Ikona [Detekce mihotání] se zobrazí za následujících podmínek.

   • S položkou [Snímání: Sním.bez mihotání] nastavenou na [Povolit]:

    Ikona [Detekce mihotání] se rozsvítí, když je detekováno mihotání.

   • S položkou [Snímání: Sním.bez mihotání] nastavenou na [Zakázat]:

    Ikona [Detekce mihotání] bliká, když je detekováno mihotání.

  • Vyp

   Ikona [Detekce mihotání] se nezobrazí.

Vymazání nastavení

 1. Vyberte možnost [Snímání: Zobr. info ke sn.].

 2. Vyberte možnost [Resetovat].

 3. Vyberte možnost [OK].