Sluchátka

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Sluchátka].

  2. Vyberte možnost [Hlasitost].

  3. Upravte hlasitost.

    • Otáčením voliče Rychloovladač 1 upravte hlasitost a pak stiskněte tlačítko SET.

Poznámka

  • Když je možnost [Snímání: Zvukový záznam] nastavena na možnost jinou než [Zakázat] a [Vysokorych. sním.] nastavena na [Zakázat], můžete zkontrolovat zvuk z vestavěného mikrofonu nebo externího mikrofonu na sluchátkách.