Režim HDR

Můžete snímat fotografie s oříznutými jasnými plochami a stíny budou potlačeny pro vysoký dynamický rozsah tónů, dokonce i u scén s vysokým kontrastem. HDR je užitečné pro pořizování snímků krajin a zátiší.

Při snímání HDR se zlepší gradace ve tmavých oblastech snímku, protože se sloučí tři snímky záměrně pořízené při různých expozicích (standardní, podexpozice a přeexpozice). Výsledkem je snímek s HDR kompenzující ztrátu detailů ve tmavých oblastech snímku. Snímky s HDR se zaznamenají ve formátu HEIF nebo JPEG.

Zkratka HDR označuje vysoký dynamický rozsah (High Dynamic Range).

 1. Vyberte položku [Snímání: Režim HDR].

 2. Nastavte [Úprava dyn. rozs.].

  • Výběr možnosti [Auto] zajistí automatické nastavení dynamického rozsahu podle celkového rozsahu tónů snímku.
  • Čím je hodnota vyšší, tím širší bude dynamický rozsah.
  • Fotografování s vysokým dynamickým rozsahem ukončíte výběrem možnosti [Zakázat HDR].
 3. Nastavte [Omezit max. jas] (pouze při nastavení [Snímání: Snímání v HDR ] na [Povolit]).

  • Při možnosti [Zakázat] není maximální jas omezen. Doporučuje se, pokud budete snímky prohlížet na monitoru, který podporuje zobrazení při jasu přesahujícím 1000 nitů.
  • Při nastavení [1000 nitů] je maximální jas omezen na přibližně 1000 nitů.
 4. Nastavte [Kontinuální HDR].

  • Při nastavení možnosti [Pouze 1 sn.] bude fotografování s vysokým dynamickým rozsahem automaticky zrušeno po ukončení snímání.
  • Při nastavení možnosti [Každý snímek] bude fotografování s vysokým dynamickým rozsahem pokračovat, dokud nebude pro položku z kroku 2 nastavena možnost [Zakázat HDR].
 5. Nastavte [Auto. zarovn. sn.].

  • Pro fotografování z ruky vyberte možnost [Povolit]. Při použití stativu vyberte možnost [Zakázat].
 6. Nastavte [Korekce HDR duchů].

  • Při fotografování pohybujících se objektů může vzniknout zbytkový obraz objektu. Při nastavení [Povolit] se snímky zpracují tak, aby se omezil výskyt stínů.
  • Snímky s HDR lze vytvořit rychleji s nastavením [Zakázat] než s nastavením [Povolit].
 7. Označte snímky, které chcete uložit.

  • Chcete-li uložit tři snímky a výsledný snímek s HDR, vyberte možnost [Všechny sn.]. Tyto tři snímky lze sloučit do snímku s HDR pomocí aplikace Digital Photo Professional (software EOS).
  • Chcete-li uložit pouze snímek s HDR, vyberte možnost [Jen HDR sn.].
 8. Vyfotografujte snímek.

  • Po úplném stisknutí tlačítka spouště budou souvisle pořízeny tři snímky a na kartu se zaznamená snímek s HDR.

Upozornění

 • Rozšířené citlivosti ISO (L, H) nejsou při snímání v HDR k dispozici.
 • Při HDR nebude aktivován blesk.
 • AEB není k dispozici.
 • Při HDR se pořídí tři snímky s automaticky nastavenými vlastnostmi, jako je například rychlost závěrky. Z tohoto důvodu se i v režimech [Flexibilní priorita AE], [Priorita závěrky AE] a [Ruční expozice] změní rychlost závěrky a citlivost ISO podle stanovené rychlosti.
 • Při fotografování s HDR můžou být snímky světlejší než při běžném fotografování. V takovém případě upravte kompenzaci expozice nebo jiné nastavení podle potřeby.
 • Aby se předešlo rozhýbání fotoaparátu, může být nastavena vysoká citlivost ISO.
 • Při pořizování snímků s HDR s položkou [Auto. zarovn. sn.] nastavenou na možnost [Povolit] nebudou ke snímku připojeny informace o zobrazení AF bodu () a data pro odstranění prachu ().
 • Pokud provedete snímání HDR z ruky s položkou [Auto. zarovn. sn.] nastavenou na možnost [Povolit], obvod snímku se nepatrně ořízne a mírně se sníží rozlišení. Také pokud snímky nelze řádně zarovnat z důvodu rozhýbání fotoaparátu apod., automatické zarovnání snímků se nemusí uplatnit. Upozorňujeme, že při fotografování s nadměrně jasným (nebo tmavým) nastavením expozice nemusí automatické zarovnání snímků fungovat správně.
 • Pokud provedete snímání HDR z ruky s položkou [Auto. zarovn. sn.] nastavenou na možnost [Zakázat], tři snímky nemusí být řádně zarovnány a efekt HDR může být snížený. Doporučujeme použít stativ.
 • Automatické zarovnání snímku nemusí správně fungovat u opakujících se vzorů (mříž, pruhy atd.) nebo plochých jednotónových snímků.
 • Subjekty jako obloha nebo bílé stěny nemusí být vykresleny s jemním stupňováním a mohou obsahovat šum nebo nevyváženou expozici barev.
 • Při fotografování s HDR pod zářivkovým nebo LED osvětlením může dojít k problémům, jako je nevyvážená expozice nebo barvy ve snímcích s HDR. Příčinou je blikající zdroj osvětlení. Efekty mihotání lze omezit nastavením možnosti [Sním.bez mihotání] na [Povolit] nebo možnosti [HF snímání bez mihotání] na [Zap].
 • Při fotografování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) dojde ke sloučení snímků, které jsou pak uloženy na kartu, což může určitou dobu trvat. Při zpracování snímků je na obrazovce zobrazena zpráva [BUSY] a snímání není možné, dokud se zpracování nedokončí.
 • Maximální rychlost závěrky při snímání s HDR je 1/8000 s.

Poznámka

 • Při snímání s HDR se používá elektronická závěrka.
 • Kvalita RAW HDR snímků je následující.

  • Položka [Snímání: Snímání v HDR ] na hodnotě [Zakázat]: Kvalita JPEG
  • Položka [Snímání: Snímání v HDR ] na hodnotě [Povolit]: Kvalita HEIF

  Kvalita snímku s HDR při snímání RAW+JPEG nebo RAW+HEIF odpovídá zadané kvalitě snímku JPEG nebo HEIF.