Blokování více funkcí

Určete, které ovládací prvky se mají zamknout, když je povolené blokování více funkcí. Zabráníte tak náhodné změně nastavení.

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Blokování více funkcí].

  2. Vyberte ovládací prvky fotoaparátu, které chcete uzamknout.

    • Zatržítko [Zaškrtnutí] přidáte stisknutím tlačítka SET.
    • Vyberte možnost [OK].
    • Nastavením přepínače napájení / blokování více funkcí na Blokování více funkcí se zamknou vybrané ovládací prvky [Zaškrtnutí] fotoaparátu.

Poznámka

  • Hvězdička „*“ napravo od možnosti [Nastavení: Blokování více funkcí] indikuje, že došlo k úpravě výchozího nastavení.