Počítání přehrávání filmu

Můžete vybrat, jak se zobrazí čas na obrazovce pro přehrávání filmů.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Poč. přehr. zázn.].

 2. Vyberte možnost.

  • Čas záznamu

   Během přehrávání filmu zobrazuje dobu záznamu nebo přehrávání.

  • Časový kód

   Během přehrávání filmu zobrazuje časový kód.

Poznámka

 • Časové kódy jsou vždy uložené do videosouborů (s výjimkou filmů s vysokorychlostním snímáním nastaveným na hodnotu [Kdykoli]), bez ohledu na nastavení [Poč. zázn. filmu].
 • Nastavení [Poč. přehr. zázn.] v části [Snímání: Časový kód] je propojeno s možností [Přehrávání: Poč. přehr. zázn.], takže se tato nastavení vždy shodují.
 • Počet „snímků“ se nezobrazí při přehrávání nebo záznamu filmů.