Činnost AF

Můžete vybrat charakteristiky činnosti AF (automatického zaostřování), které jsou vhodné pro podmínky snímání nebo fotografovaný objekt.

 1. Nastavte přepínač režimů zaostřování objektivu do polohy Automatické zaostřování (AF).

 2. Vyberte možnost [Automatické zaostřování: Činnost AF].

 3. Vyberte možnost.

Poznámka

 • Jestliže zaostřit nelze, změní se barva AF bodu na oranžovou. V režimu Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) není snímání možné ani při úplném stisknutí tlačítka spouště. Změňte kompozici záběru a zkuste znovu zaostřit. Nebo si projděte část Podmínky snímání, které ztíží zaostřování.
 • V režimu Servo AF snímá fotoaparát i tehdy, pokud nejsou objekty zaostřené.

Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF) pro statické objekty

Tento režim činnosti AF je vhodný pro statické objekty. Po stisknutí tlačítka spouště do poloviny zaostří fotoaparát pouze jednorázově.

 • Po správném zaostření se barva AF bodu změní na zelenou a uslyšíte zvukovou signalizaci.
 • Zaostření zůstane uzamčeno, pokud podržíte tlačítko spouště napůl zmáčknuté, a umožní vám před pořízením snímku změnit kompozici snímku.
 • Podrobné informace o rychlosti kontinuálního snímání pro kontinuální snímání naleznete v části Výběr režimu řízení.

Poznámka

 • Je-li položka [Nastavení: Tón] nastavena na možnost [Zakázat], nezazní při dosažení zaostření zvuková signalizace.
 • Při používání objektivu, který podporuje elektronické ruční zaostřování si projděte část Elektronický MF objektivu.

Průběžné automatické zaostřování (Servo AF) pro pohybující se objekty

Tento režim činnosti AF je vhodný pro pohybující se objekty. Fotoaparát bude nepřetržitě zaostřovat na objekt, dokud budete držet tlačítko spouště stisknuté do poloviny.

 • Po dosažení zaostření se AF bod zbarví modře. Zvuková signalizace nezazní ani v případě, že došlo k zaostření.
 • Expozice je nastavena v okamžiku vyfotografování snímku.
 • Podrobné informace o rychlosti kontinuálního snímání pro kontinuální snímání naleznete v části Výběr režimu řízení.

Upozornění

 • Přesné zaostření nemusí být možné při vysoké hodnotě clony nebo v závislosti na objektivu, vzdálenosti k objektu a rychlosti, v jaké se objekt pohybuje.
 • Přiblížení během kontinuálního snímání může zrušit zaostření. Nejprve proveďte přiblížení a pak vytvořte kompozici a snímejte.
 • Jsou-li činnosti AF nestabilní, pro statické objekty zvažte snímání s funkcí Jednosnímkové automatické zaostřování (One-Shot AF).