Nastavení rastru zebra

Chcete-li upravit expozici před nebo během záznamu filmu, můžete zobrazit pruhovaný vzor přes nebo kolem oblastí snímku se zadaným jasem.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Nast. rastru zebra].

 2. Vyberte možnost [Zebra].

  • Vyberte možnost [Zap].
 3. Vyberte možnost [Rastr zebra].

  • [Zebra 1]: Zobrazuje pruhy šikmo vlevo kolem oblastí zadaného jasu.
  • [Zebra 2]: Zobrazuje pruhy šikmo vpravo přes oblasti, které překračují zadaný jas.
  • [Zebra 1+2]: Zobrazuje rastr [Zebra 1] i [Zebra 2].

   Zobrazení [Zebra 1] má přednost, pokud se oblasti zobrazení [Zebra 1] a [Zebra 2] překrývají.

 4. Nastavte úroveň.

  Zebra úroveň 1

  Zebra úroveň 2

  • Nastavte otáčením voliče Rychloovladač 1 nebo Rychloovladač 2 nebo stisknutím tlačítka Multiovladač nahoru či dolů.

Poznámka

 • Maximální hodnota jasu nedosáhne 100 %, pokud je nastaveno HDR-PQ. Vezměte na vědomí, že maximální hodnota jasu se liší v závislosti na nastavení [Snímání: Priorita vysokých jasů] a [Snímání: Picture Style].
 • Hodnota maximálního jasu nedosahuje 100 %, je-li nastavena funkce Canon Log nebo rozšířená citlivost ISO.
 • Když nastavíte funkci [Rastr zebra], doporučujeme předem zkontrolovat úroveň zobrazení rastru zebra.