Výkon zobrazení

Můžete vybrat výkonnostní parametr, který se má upřednostnit na obrazovce displeje pro záznam fotografií.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Způsob zobrazení].

 2. Vyberte možnost.

  Při nastavení na [Plynulý]

  • Když stisknutím tlačítka INFO přidáte zatržítko, můžete potlačení nižších snímkových frekvencí displeje provádět také v místech s nedostatečným osvětlením.

Upozornění

 • Když je při snímání při nedostatečném osvětlení nastavena možnost [Potl. nižší rychl.sním.] na zobrazení obrazovky displeje pro záznam, může to mít negativní vliv na výkon.

  • Rychlejší vybíjení baterie
  • Méně dostupných snímků
  • Nižší jas zobrazení obrazu
  • Obtížné automatické zaostřování
  • Méně přesné měření
  • Nižší přesnost detekce mihotání
  • Méně přesná detekce objektu