Odesílání snímků do webové služby

Tato část popisuje, jak zasílat snímky do služby image.canon.

Registrace služby image.canon a nastavení automatického posílání

Službu image.canon lze zaregistrovat na fotoaparátu a připravit k automatickému zasílání snímků.

 • Vyžaduje se počítač nebo smartphone s prohlížečem a internetovým připojením.
 • Bude nutné zadat e-mailovou adresu, kterou používáte na svém počítači nebo smartphonu.
 • Pokyny, jak používat službu image.canon a podrobnosti o zemích a regionech, kde je dostupná, naleznete na webu image.canon (https://image.canon/).
 • Mohou být účtovány zvláštní poplatky za připojení k ISP a přístupovému bodu.

Kroky prováděné na fotoaparátu (1)

 1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko MENU.

 2. Vyberte možnost [Komunikační funkce: Nastavení sítě].

 3. V nabídce [Síť] vyberte možnost [Povolit].

 4. Vyberte možnost [Načtení na webové stránky].

 5. Vyberte možnost [Souhlasím].

 6. Vyberte možnost [Nová nastavení].

 7. Navažte připojení na síť Wi-Fi.

 8. Zadejte e-mailovou adresu.

  • Zadejte e-mailovou adresu a pak zvolte [OK].
 9. Zadejte čtyřmístné číslo.

  • Zadejte zvolené čtyřmístné číslo a pak zvolte [OK].
 10. Vyberte možnost [OK].

  • Ikona [Webová služba] se změní na [Aktualizace webové služby].

Kroky prováděné na počítači nebo na smartphonu

 1. Nastavte fotoaparát na webové propojení.

  • Přejděte na stránku uvedenou v upozornění.
  • Dokončete nastavení podle pokynů na stránce nastavení webové propojení fotoaparátu.

Kroky na fotoaparátu (2)

 1. Vyberte možnost [Načtení na webové stránky].

 2. Vyberte možnost [OK].

  • Ikona [Aktualizace webové služby] se změní na [Automatické odeslání].
 3. Vyberte možnost [Poslat automat.].

  • Po nastavení možnosti [Povolit] se snímky automaticky odešlou po zapnutí fotoaparátu.
 4. Vyberte možnost [Typ k poslání].

  • Nastavte na [Pouze fotogr.] nebo [Fotogr.+film].
 5. Znovu zapněte fotoaparát.

  • Snímky se nyní odešlou automaticky.
 • Chcete-li přepnout sítě, vyberte [Přepnout síť] a postupujte podle kroků 5 – 8.
 • Chcete-li odebrat připojení, vyberte možnost [Vymazat nast. připojení k webu] a pak [OK].

Poznámka

 • Všechny soubory snímků na kartách budou odeslány, pokud je nastavení [Poslat automat.] nastaveno na hodnotu [Povolit].
 • Je-li možnost [Poslat automat.] nastavena na hodnotu [Povolit], automatický přenos se zahájí po zapnutí fotoaparátu (nebo po obnovení z automatického vypnutí napájení).
 • Snímky pořízené v průběhu automatického odesílání se rovněž odešlou.

Upozornění

 • Automatické odesílání se nespustí během pořizování intervalových snímků.
 • Přenos se zastaví v následujících případech.

  • [Komunikační funkce: Režim V letadle] je nastaven na [Zap]
  • Je zahájen záznam filmu
  • Je zahájeno připojení USB
  • Kapacita nabití baterie je nízká
  • Vypínač napájení na fotoaparátu je přesunut do polohy Vypnutí
 • Automatické odeslání se nespustí, pokud restartujete fotoaparát, zatímco probíhají další komunikační funkce. Před restartováním fotoaparátu použijte možnost [Nastavení připojení] k ukončení připojení k dalším funkcím.