Synchronizace času mezi fotoaparáty

Čas vysílacího fotoaparátu můžete nastavit až v 10 přijímacích fotoaparátech. Mějte na paměti, že se i po synchronizaci bude vyskytovat nepatrná tolerance chyby mezi časem vysílacího fotoaparátu a časem přijímacího fotoaparátu (nanejvýš ±0,05 sekundy).

Upozornění

 • K synchronizaci času vždy používejte fotoaparáty o stejném modelu. Synchronizace času na přijímacích fotoaparátech není možná u různých modelů vysílacích a přijímacích fotoaparátů.
 • Tato funkce nebude dostupná po roce 2038.

Příprava k synchronizaci času

Při používání samostatného přijímacího fotoaparátu připojte kabel sítě LAN ke konektoru sítě Ethernet RJ-45 vysílacích a přijímacích fotoaparátů.

(A) Vysílací fotoaparát

(B) Přijímací fotoaparát

(C) Kabel sítě LAN

Při používání více přijímacích fotoaparátů připojte kabel sítě LAN z konektoru sítě Ethernet vysílacích a přijímacích fotoaparátů k rozbočovači. Připojit lze až 10 přijímacích fotoaparátů.

(A) Vysílací fotoaparát

(B) Přijímací fotoaparát

(C) Kabel sítě LAN

(D) Rozbočovač

Použijte vysoce stíněný kabel STP (Shielded Twisted Pair) Gigabit Ethernet kategorie 5e nebo vyšší.

Synchronizace času

Příprava vysílacího fotoaparátu

Nejprve nastavte fotoaparát k použití jako vysílače.

 1. Stiskněte na fotoaparátu tlačítko MENU.

 2. Vyberte možnost [Komunikační funkce: Nastavení sítě].

 3. V nabídce [Síť] vyberte možnost [Povolit].

 4. Vyberte možnost [Synchron. času mezi fotoaparáty].

  • Pokud je již fotoaparát připojen k jinému zařízení, zobrazí se možnost [Nastaví [Nastavení připojení] na [Odpojit]]. Výběrem tlačítka [OK] připojení ukončete.
 5. Vyberte možnost [OK].

 6. Vyberte možnost [OK].

 7. Vyberte možnost [Vysílač].

  • Stisknutím tlačítka [OK] přejděte na další obrazovku.
  • Po zobrazení obrazovky je fotoaparát připraven.

Příprava přijímacích fotoaparátů

Nastavte fotoaparáty k použití jako přijímače.

 1. Řiďte se kroky 1–6 při přípravě vysílacího fotoaparátu.

 2. Vyberte možnost [Přijímač].

  • Stisknutím tlačítka [OK] přejděte na další obrazovku.
 3. Vyberte možnost [OK].

  • Zobrazí se následující obrazovka.

  • Chcete-li nastavit čas na více přijímacích fotoaparátech, proveďte kroky 1–2 v každém přijímacím fotoaparátu.
  • Počet zjištěných přijímacích fotoaparátů se zobrazí na obrazovce vysílacího fotoaparátu.

Synchronizace času mezi vysílacím a přijímacími fotoaparáty

Synchronizace času na vysílacím a přijímacích fotoaparátech probíhá následovně.

 1. Proveďte kroky 1 až 6 v části Příprava vysílacího fotoaparátu a kroky 1 až 3 v části Příprava přijímacích fotoaparátů.

 2. Ve vysílacím fotoaparátu vyberte položku [OK].

  • Zkontrolujte počet přijímacích fotoaparátů a poté vyberte položku [OK].
  • Po provedení synchronizace času se zobrazí další obrazovka.
 3. Vyberte tlačítko [OK] na všech fotoaparátech.