Jasnost

Jasnost snímku můžete zvýšit, jelikož je určena kontrastem okrajů snímku.

Nastavení směrem k záporné hodnotě snímky zjemní a nastavení směrem ke kladné hodnotě je zostří.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Jasnost].

  2. Nastavte úroveň efektu.

Upozornění

  • Nastavení jasnosti může vést ke ztmavnutí nebo zesvětlení oblastí okolo okrajů u snímků s vysokým kontrastem.
  • Efekt tohoto nastavení se neprojevuje ve snímcích na obrazovce při fotografování.