Uložení uživatelské nabídky Moje menu

Na záložce Moje menu můžete uložit položky nabídky a uživatelské funkce, jejichž nastavení často měníte.

Vytvoření a přidání záložek Moje Menu

 1. Vyberte možnost [Přidat záložku Moje menu].

 2. Vyberte možnost [OK].

  • Zopakováním kroků 1 a 2 můžete vytvořit až pět záložek nabídky Moje menu.

Zadávání položek nabídky na záložky nabídky Moje menu

 1. Vyberte [MY MENU*: Konfigurovat].

 2. Vyberte možnost [Vybrat položky k registraci].

 3. Zadejte požadované položky.

  • Vyberte položku a stiskněte tlačítko SET.
  • Na potvrzovací obrazovce vyberte tlačítko [OK].
  • Můžete uložit až šest položek.
  • Chcete-li se vrátit na obrazovku v kroku 2, stiskněte tlačítko MENU.

Nastavení záložek nabídky Moje menu

Můžete seřazovat a odstraňovat položky na záložce nabídky a přejmenovat či odstranit samotnou záložku nabídky.

 • Řadit zadané položky

  Můžete změnit pořadí uložených položek Moje menu. Vyberte [Řadit zadané položky], vyberte položku, kterou chcete uložit, a stiskněte tlačítko SET. Po zobrazení možnosti [Horní a spodní] otočte ovladačem Rychloovladač 1 a znovu uspořádejte položku. Pak stiskněte tlačítko SET.

 • Vymazat zvolené položky/Vymazat všech.polož.na zálož.

  Můžete smazat libovolnou z uložených položek. [Vymazat zvolené položky] odstraní jednu položku po druhé a možnost [Vymazat všech.polož.na zálož.] odstraní všechny registrované položky na záložce.

 • Vymazat záložku

  Můžete odstranit aktuální záložku Moje menu. Chcete-li odstranit záložku [MY MENU*], vyberte možnost [Vymazat záložku].

 • Přejmenovat záložku

  Záložku nabídky Moje menu [MY MENU*] lze přejmenovat.

  1. Vyberte možnost [Přejmenovat záložku].

  2. Zadejte text.

   • Pomocí voliče Rychloovladač 1 nebo Rychloovladač 2 nebo multiovladače Multiovladač vyberte znak a pak ho zadejte stisknutím SET.
   • Výběrem [Režim vstupu] můžete změnit režim vstupu.
   • Chcete-li odstranit jednotlivé znaky, vyberte [Vymazat] nebo stiskněte tlačítko Vymazat.
  3. Potvrďte zadání.

   • Stiskněte tlačítko MENU a poté vyberte [OK].

Vymazat všechny záložky Moje menu / Vymazat všechny položky

Můžete odstranit všechny vytvořené záložky Moje menu nebo položky Moje menu v nich registrované.

 • Vymaz. všechny zál. Moje menu

  Můžete odstranit všechny záložky nabídky Moje menu. Po výběru položky [Vymaz. všechny zál. Moje menu] se odstraní všechny záložky [MY MENU1] až [MY MENU5] a obnoví se výchozí stav záložky [Moje menu].
 • Vymazat všechny položky

  Můžete odstranit všechny položky uložené na záložkách [MY MENU1] až [MY MENU5]. Záložky samotné zůstanou zachovány. Po výběru možnosti [Vymazat všechny položky] se odstraní veškeré položky zadané pro všechny vytvořené záložky.

Upozornění

 • Využitím možnosti [Vymazat záložku] nebo [Vymaz. všechny zál. Moje menu] dojde také k odstraněná názvů záložek přejmenovaných pomocí [Přejmenovat záložku].

Nastavení zobrazení nabídky

Můžete vybrat položku [Zobraz. menu] a nastavit obrazovku nabídky, která se zobrazí jako první po stisknutí tlačítka MENU.

 • Normální zobrazení

  Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka nabídky.
 • Zobrazení ze zál. Moje menu

  Obrazovka se zobrazí s vybranou záložkou [Moje menu].
 • Zobrazení jen zál. Moje menu

  Omezí zobrazení na záložku [Moje menu] (záložky [Snímání]/[Automatické zaostřování]/[Přehrávání]/[Komunikační funkce]/[Nastavení]/[Uživatelské funkce] se nezobrazí).