M: Ruční expozice

V tomto režimu můžete podle potřeby nastavit rychlost závěrky i hodnotu clony. Pokud chcete určit expozici, sledujte indikátor úrovně expozice nebo použijte volně prodejný expozimetr.

[M] označuje ruční nastavení (Manual).

 1. Nastavte režim snímání na [Ruční expozice].

  • Stiskněte tlačítko MODE a otáčením voliče Hlavní ovladač vyberte položku [Ruční expozice].
 2. Nastavte citlivost ISO ().

  • Nastavte ji otáčením voliče Rychloovladač 2.
  • Při nastavení možnosti Automatické ISO lze nastavit kompenzaci expozice ().
 3. Nastavte rychlost závěrky a hodnotu clony.

  • K nastavení rychlosti závěrky otáčejte ovladačem Hlavní ovladač a k nastavení hodnoty clony otáčejte ovladačem Rychloovladač 1.
 4. Zaostřete na objekt.

  • Stiskněte tlačítko spouště do poloviny.
  • Zkontrolujte značku úrovně expozice [Úroveň expozice], která udává, do jaké míry se aktuální úroveň expozice liší od standardní úrovně.

  (1) Značka standardní expozice

  (2) Značka úrovně expozice

 5. Nastavte expozici a vyfotografujte snímek.

  • Zkontrolujte indikátor úrovně expozice a nastavte požadovanou rychlost závěrky a hodnotu clony.

Kompenzace expozice pomocí automatického ISO

Je-li pro snímání v režimu ruční expozice citlivost ISO nastavena na možnost [AUTO], můžete kompenzaci expozice () nastavit následujícím způsobem:

 • Klepněte na indikátor úrovně expozice.
 • [Snímání: Komp.exp./AEB]
 • Obrazovka rychlého ovládání
 • Otáčejte ovládacím kroužkem při současném namáčknutí tlačítka spouště.

Upozornění

 • Expozice nemusí být dle očekávání, pokud je nastaveno automatické ISO, protože citlivost ISO je nastavena k zajištění standardní expozice pro určenou rychlost závěrky a hodnotu clony. V tomto případě nastavte kompenzaci expozice.
 • Kompenzace expozice se nepoužije u fotografování s bleskem s funkcí ISO Auto, i když máte nastavenu hodnotu kompenzace expozice.

Poznámka

 • V režimu [Ruční expozice] s funkcí Automatické ISO, [] (poměrové měření) a [Uživatelské funkce: Rež. měř. AE zámek po ostř.] nastavenou do výchozího nastavení () dojde namáčknutím tlačítka spouště k uzamknutí citlivosti ISO po zaostření fotoaparátu pomocí jednosnímkového automatického zaostřování.
 • Jestliže je zvoleno automatické nastavení citlivosti ISO, můžete stisknutím tlačítka Blokování AE zablokovat citlivost ISO.
 • Pokud stisknete tlačítko Blokování AE a poté změníte kompozici záběru, můžete na indikátoru úrovně expozice zjistit rozdíl v úrovni expozice v porovnání se stavem při stisknutí tlačítka Blokování AE.
 • Libovolná existující hodnota kompenzace expozice je zachována, pokud přepnete do režimu [Ruční expozice] pomocí funkce Automatické ISO po použití kompenzace expozice v režimu [Programová automatická expozice], [Priorita závěrky AE] nebo [Priorita clony AE] ().
 • Ke koordinaci kompenzace expozice v přírůstcích po ½ kroku s citlivostí ISO nastavenou v přírůstcích po ⅓ kroku, když je hodnota [Uživatelské funkce: Kroky úrovně expozice] nastavena na [1/2-kroku] a použita s funkcí ISO Auto, kompenzace expozice je dále nastavena úpravou rychlosti závěrky. Zobrazená hodnota rychlosti závěrky se však nezmění.