Nastavení Canon Log

Křivka gamma funkce Canon Log využívá všech výhod vlastností obrazového snímače a zajišťuje široký dynamický rozsah u filmů, které budou zpracovávány v postprodukci. Díky minimálním ztrátám detailů ve stínech a světlých tónech si filmy mohou zachovat více vizuálních informací napříč dynamickým rozsahem.

Chcete-li pracovat s filmy s křivkou Canon Log v postprodukci, můžete použít vyhledávací tabulky (LUT). LUT data lze stáhnout z webu společnosti Canon.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Nastavení Canon Log].

 2. Vyberte možnost [Canon Log].

 3. Vyberte [Zap. ()] ().

 4. Nastavte požadované možnosti.

Canon Log

 • Zap

  Aktivuje 10bitový záznam filmů Canon Log na kartu. Filmy lze také nahrávat na externí zařízení, která podporují 10bitový záznam.

Poznámka

 • V záznamu Canon Log je použito vzorkování barev YCbCr 4:2:2 (10bitové) a barevný prostor BT.709/BT.2020/Cinema Gamut.

Pomoc. zobrazení

Při přehrávání ve fotoaparátu mohou tyto filmy vypadat tmavší a mít nižší kontrast než filmy nahrané s použitým stylem Picture Style, vlivem vlastností obrazu Canon Log, které jsou určeny k zajištění širokého dynamického rozsahu. Pro jasnější zobrazení, které usnadňuje kontrolu podrobností, nastavte možnost [Pomoc. zobrazení] na hodnotu [Zap].

 • Nastavení této funkce na hodnotu [Zap] neovlivňuje filmy nahrané na kartu nahrávané pomocí charakteristiky funkce Canon Log. A podobně má videovýstup HDMI charakteristiky křivky Canon Log a funkce Pomocník zobrazení se nepoužije.

Poznámka

 • [Pomocník zobrazení] se zobrazí na obrazovce zobrazení informací během záznamu filmu pomocí funkce Pomocník zobrazení.
 • Při nastavení na hodnotu [Zap] se pomocník zobrazení také používá se zvětšeným zobrazením.

Charakteristiky

V případě potřeby upravte. Vyberte možnost ([Ostrost: Síla], [Saturace] nebo [Odstín]), upravte úroveň efektu a pak stiskněte SET.

Ostrost: Síla 0: Slabé zdůraznění orámování 7: Silné zdůraznění orámování
Saturace -4: Nízký +4: Vysoká
Odstín* Červené -4: K purpurové +4: Ke žluté
Zelené -4: Ke žluté +4: K azurové
Modré -4: K azurové +4: K purpurové

Červené, zelené a modré nelze upravit samostatně.

Barev. prostor

Vyberte možnost [BT.709], [BT.2020] nebo [Cinema Gamut] jako barevný prostor pro výstup HDMI nebo záznam na karty.

Nastavení snímání

 • Ruční nastavení citlivosti ISO na hodnotu 100-640 upraví dynamický rozsah na užší.

 • Canon Log nabízí dynamický rozsah přibližně 1600 % při ISO 800 nebo vyšším.

 • Toto jsou rozšířené citlivosti ISO: ISO 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500 a 640. [L] se zobrazí, pokud je nastavena citlivost ISO.

Kvalita snímku funkce Canon Log

 • U funkce Canon Log mohou být filmy ovlivněny horizontálním proužkováním v závislosti na objektu nebo podmínkách snímání. Nejprve nahrajte několik zkušebních filmů a zkontrolujte výsledky. Zejména pokud při stupňování barev filmů zvýrazníte kontrast, může být více patrný šum.
 • Funkcí Canon Log může být obloha, bílé zdi a podobné objekty ovlivněna šumem nebo nerovnoměrnou gradací, expozicí či barvami.
 • Horizontální proužkování pravděpodobněji nastane při záznamu poněkud tmavých, plochých objektů. Tento šum snímků může dokonce nastat i při relativně nízkých citlivostech ISO kolem hodnoty ISO 800.
 • Pokud je šum patrný, zkuste nahrávat za jasnějších podmínek a upravit jas ve stupňování barev. Šum lze též snížit takovýmto záznamem při citlivostech ISO nižších než ISO 800, i když je dynamický rozsah užší.

Upozornění

 • Obecná opatření při snímání s funkcí Canon Log

 • Funkce Canon Log a Canon Log 2 nejsou podporovány.
 • S funkcí Canon Log může být automatické zaostřování obtížnější na objekty při nedostatečném osvětlení, nebo na nízkokontrastní objekty. Obtíže při automatickém zaostřování lze omezit snímáním blízko minimální clony nebo použitím jasného objektivu.
 • Na hranách snímku se může objevit šum, pokud je při nastavení funkce Canon Log položka [Korekce vinětace] v nabídce [Snímání: Korekce odchylky objektivu] nastavena na hodnotu [Povolit].
 • Histogramy snímků zachycených pomocí funkce [Canon Log] v nabídce [Snímání: Nastavení Canon Log] nastavené na [Zap. ()] nevycházejí z převodu pro funkci Pomocník zobrazení. Oblasti snímků jsou zobrazeny šedou barvou v histogramu a zhruba označují nepoužité hodnoty signálu.

Poznámka

 • Přehrávání filmů nahraných pomocí funkce Canon Log

 • Funkce Pomocník zobrazení se nepoužije během přehrávání filmů.