Nápověda

Když je zobrazena položka [INFO Nápov.], můžete stisknutím tlačítka INFO zobrazit popis dané funkce. Dalším stisknutím se zobrazení nápovědy ukončí. Když se vpravo objeví posuvník (1), můžete posunout obrazovku otáčením ovladače Rychloovladač 1.

  • Příklad: [Automatické zaostřování: Case 2]

    INFO
  • Příklad: [Nastavení: Blokování více funkcí]

    INFO

Změna velikosti textu nápovědy

  1. Vyberte možnost [Nastavení: Vel. textu nápov.].

  2. Vyberte možnost.