Použití hledáčku

Pohledem přes hledáček jej aktivujte. Zobrazení také můžete omezit na obrazovku nebo hledáček ().

Nastavení hledáčku

 1. Otáčejte kolečkem dioptrické korekce.

  • Otáčejte kolečkem doleva nebo doprava pro zaostření zobrazení v hledáčku.

Upozornění

 • Hledáček a obrazovku nelze aktivovat současně.
 • Při některých nastaveních poměru stran obrazu se zobrazují černé pruhy v horní a spodní nebo levé a pravé části obrazovky. Tyto oblasti nejsou zaznamenávány.

Používání oční mušle ER-hE (prodává se samostatně)

Použitím oční mušle ER-hE můžete zlepšit přesnost zrakového ovládání při ostrém světle a zvýšit viditelnost hledáčku v exteriéru.

 1. Sejměte oční mušli.

  • Zatlačte v naznačené poloze.
 2. Nasaďte oční mušli ER-hE.

  • Podržte oční mušli podle vyobrazení.
  • Zasuňte ji do drážek okuláru hledáčku a zatlačte až na doraz.
  • Oční mušli ER-hE lze otáčením nastavit podle potřeby. Každých 90° zaklapne na místo a dá se otáčet o 360°.
 3. Jak oční mušli ER-hE sejmout:

  • Podržte oční mušli podle obrázku v kroku 2 a zvedněte ji přímo nahoru.