Ořez / poměr stran fotografie

Normálně jsou s objektivy typu RF nebo EF pořízeny snímky ve velikosti celého snímače, přibližně 36,0×24,0 mm při snímání ve velikosti políčka kinofilmu (full-frame), ale při oříznutém snímání lze izolovat a zvětšit střed snímku přibližně 1,6× (velikost APS-C), jako kdybyste používali teleobjektiv, nebo je možné před snímáním podle potřeby nastavit poměr stran. Objektivy typu EF-S zachytí oblast v poměru 3:2 ve středu, zvětšenou přibližně 1,6× (velikost APS-C).

 1. Vyberte položku [Snímání: Ořez/poměr stran].

 2. Vyberte možnost.

  • Vyberte [Full-frame], [1,6x (ořez)], [1:1 (poměr stran)], [4:3 (poměr stran)] nebo [16:9 (poměr stran)].
  • Pro objektivy typu EF-S je možnost [1,6x (ořez)] nastavena automaticky a žádná další možnost není dostupná.
  • Pokud chcete pokračovat bez změny zobrazení oblasti snímání, stiskněte tlačítko SET a přejděte na krok 4.
 3. Vyberte, jak se zobrazí oblast snímání.

  • Na obrazovce v kroku 2 stiskněte tlačítko INFO.
  • Vyberte typ zobrazení a stiskněte tlačítko SET.

  Upozornění

  • Možnosti kvality snímku JemnáStřední / NormálníStřední / JemnáMalý 1 / NormálníMalý 1 nejsou dostupné při nastavené možnosti [1,6x (ořez)] nebo s objektivy typu EF-S.
  • Snímání s nastavením [1,6x (ořez)] a kvalitou snímku nastavenou na JemnáStřední / NormálníStřední / JemnáMalý 1 / NormálníMalý 1 vytváří snímky JemnáVelký / NormálníVelký / Malý 2, v tomto pořadí.
  • Snímání s objektivem typu EF-S při nastavení možnosti [1:1 (poměr stran)], [4:3 (poměr stran)] nebo [16:9 (poměr stran)] automaticky vymaže nastavení a snímání probíhá s možností [1,6x (ořez)] při poměru stran 3:2.
 4. Vyfotografujte snímek.

  Příklady nastavení

  Když je nastaveno Full-frame

  Když je nastaveno Oblast ořezu (1,6×) nebo je použit objektiv typu EF-S

  Když je nastaveno 1:1/Orámováno

  Když je nastaveno 4:3/Zakryto

  • Pokud je nastavena možnost [1,6x (ořez)] nebo použit objektiv typu EF-S, je zobrazený snímek zvětšený přibližně 1,6×.
  • Při nastavení možnosti [1:1 (poměr stran)], [4:3 (poměr stran)] nebo [16:9 (poměr stran)] je zachycen snímek v rámci černě maskované nebo zvýrazněné oblasti.

Upozornění

 • Oblasti mimo oříznutou oblast nejsou nahrány ve snímání RAW při nastavení možnosti [1,6x (ořez)] nebo s objektivy typu EF-S.
 • Možnost [Oblast snímání] nemá vliv na zobrazení, pokud je nastavena možnost [1,6x (ořez)] nebo s objektivy typu EF-S.
 • [Uživatelské funkce: Přidání informace o ořezu] je k dispozici pouze tehdy, když je nastavena možnost [Full-frame].
 • Při používání externích zábleskových jednotek neprobíhá automatické přiblížení blesku (automatická úprava pokrytí blesku) založené na nastavení [Snímání: Ořez/poměr stran].

Poznámka

 • Podrobnosti o počtu pixelů při nastavení ořezu nebo poměru stran naleznete v části Počet pixelů fotografie.
 • Při nastavení ořezu nebo poměru stran je svisle a vodorovně zachováno téměř 100 % pokrytí zorného pole.
 • Pokud je nastaven poměr stran, jsou informace o poměru stran přidány do snímků RAW, které jsou snímány v plné velikosti. Když se snímky RAW přehrávají, je oblast snímku použitá pro snímání indikována linkami. Vezměte na vědomí, že v Prezentace je zobrazena pouze oblast snímání snímku.