Pořizování intervalových snímků

Pomocí intervalového snímání můžete nastavit interval snímání a počet snímků, takže fotoaparát vyfotografuje jednotlivé snímky opakovaně podle zadaného intervalu, než se vyfotografuje zadaný počet snímků.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Interval. snímání].

 2. Vyberte možnost [Povolit].

  • Vyberte položku [Povolit] a stiskněte tlačítko INFO.
 3. Nastavte interval snímání a počet snímků.

  • Vyberte nastavovanou možnost (hodiny : minuty : sekundy / počet snímků).
  • Stisknutím tlačítka SET zobrazte [Upravit].
  • Nastavte požadovanou hodnotu a stiskněte tlačítko SET. (Znovu se zobrazí [Vybrat].)
  • Interval

   Lze nastavit v rozsahu [00:00:01] – [99:59:59].

  • Počet snímků

   Lze nastavit v rozsahu [01] – [99]. Chcete-li zachovat intervalové snímání zapnuté natrvalo než jej zastavíte, nastavte hodnotu [00].

 4. Vyberte možnost [OK].

  • Nastavení intervalového snímání se zobrazí na obrazovce nabídky.

   (1) Interval

   (2) Počet snímků

 5. Vyfotografujte snímek.

  • První snímek je pořízen a snímání pokračuje podle nastavení intervalového snímání.
  • Během pořizování intervalových snímků bude [Intervalové snímání] blikat.
  • Po pořízení nastaveného počtu snímků se pořizování intervalových snímků zastaví a automaticky zruší.

Poznámka

 • Doporučujeme použít stativ.
 • Doporučujeme napřed pořídit zkušební snímky.
 • I během pořizování intervalových snímků můžete úplným stisknutím tlačítka spouště pořizovat snímky jako obvykle. Uvědomte si, že se fotoaparát připraví na další intervalové snímání přibližně 5 s předem, což dočasně omezí činnosti jako upravení nastavení snímání, přístup do nabídek a přehrávání snímků.
 • Pokud není další naplánovaný snímek intervalového snímání možný, protože fotoaparát snímá nebo zpracovává snímky, bude přeskočen. Z tohoto důvodu bude pořízeno méně snímků, než je určeno.
 • I během činnosti intervalového snímání je automatické vypnutí napájení spuštěno po přibližně 8 s nečinnosti, pokud není možnost [Autom.vypnutí] v nabídce [Nastavení: Úspora energie] nastavena na hodnotu [Zakázat].
 • Lze jej také kombinovat s automatickým braketingem expozice (AEB), braketingem vyvážení bílé, násobnou expozicí a režimem HDR.
 • Chcete-li zastavit pořizování intervalových snímků, vyberte možnost [Zakázat] nebo přesuňte vypínač napájení do polohy Vypnutí.

Upozornění

 • Nezaměřujte fotoaparát na zdroj intenzivního světla, jako je slunce nebo umělý zdroj ostrého světla. Mohlo by dojít k poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí fotoaparátu.
 • Pokud je přepínač režimů zaostřování objektivu přesunut do polohy Automatické zaostřování (AF) fotoaparát bude snímat, i když nebude možné automatické zaostřování. Před snímáním uvažte změnu režimu na MF a zaostřování ručně.
 • Pokud je doba snímání příliš dlouhá, doporučujeme používat příslušenství pro napájení z elektrické sítě (prodává se samostatně).
 • Fotografování s dlouhými expozicemi nebo používání rychlostí závěrky delších než interval snímání zabrání snímání v daný interval. Z tohoto důvodu bude pořízeno méně snímků, než je určeno. Používání rychlostí závěrky téměř stejných jako interval snímání může též snížit počet snímků.
 • Pokud doba potřebná pro záznam na kartu překročí interval snímání na základě nastavených funkcí snímání nebo výkonnosti karty, nemusí být některé snímky pořízeny v nastavených intervalech.
 • Pokud při pořizování intervalových snímků používáte blesk, nastavte delší interval, než je doba nabíjení blesku. Intervaly, které jsou příliš krátké, mohou zabránit emitování záblesku blesku.
 • Intervaly, které jsou příliš krátké, mohou zabránit fotografování nebo automatickému zaostřování.
 • Pořizování intervalových snímků se stornuje a resetuje na možnost [Zakázat], pokud nastavíte vypínač napájení do polohy Vypnutí, aktivujete režim snímání [Čas B], [Uživatelský režim snímání 1], [Uživatelský režim snímání 2], [Uživatelský režim snímání 3] nebo [Filmy] nebo použijete nástroj EOS Utility (software EOS).
 • Během pořizování intervalových snímků nelze používat Fotografování s dálkovým ovládáním ani fotografovat s dálkovou spouští a bleskem Speedlite.