Zobrazení stavu systému

Na této obrazovce můžete zkontrolovat sériové číslo fotoaparátu, verzi firmwaru a cykly uvolnění závěrky. Můžete rovněž zkontrolovat poslední chyby v registru stavů.

Kontrola stavu fotoaparátu pomocí této funkce a žádost o libovolnou nezbytnou údržbu v servisním středisku Canon může omezit problémy s fotoaparátem.

Kontrola protokolu chyb

Můžete zkontrolovat záznam historie chyb a také objektivů, blesku a využití baterie v okamžiku výskytu.

 1. Vyberte možnost [Nastavení: Zobrazení stavu systému].

 2. Podle potřeby zkontrolujte podrobnosti.

  Poznámka

  • Obrazovka registru stavů fotoaparátu obsahuje až pět posledních záznamů chyb. Starší záznamy se automaticky odstraní.
  • Cykly uvolnění závěrky se uvádějí v tisících.
  • Cykly uvolnění tlačítka spouště nezahrnují elektronické uvolnění tlačítka spouště.
 3. Podle potřeby registr zkontrolujte.

  • Na obrazovce v kroku 2 stiskněte tlačítko INFO.
  • „Err **“ znamená informaci o chybě ().
 4. Podle potřeby zkontrolujte podrobnosti.

  • Otáčením voliče Rychloovladač 1 vyberte položku a stisknutím tlačítka INFO zobrazíte podrobnosti o chybě.
  • Otáčením voliče Rychloovladač 1 zkontrolujte podrobnosti.

Vymazání registru stavů fotoaparátu

Chcete-li vymazat všechny zobrazené informace registru, stiskněte tlačítko Vymazat v kroku 3 části Kontrola protokolu chyb.