Časovač měření

Můžete nastavit, jak dlouho poběží časovač měření (což určuje dobu trvání zobrazení hodnoty expozice / blokování AE) po spuštění akcí, jako je stisknutí tlačítka spouště do poloviny.

  1. Vyberte možnost [Snímání: Časovač měření].

  2. Nastavte možnost času.