Přehrávání filmů

 1. Přepnout zpět na přehrávání.

  • Stiskněte tlačítko Přehrávání.
 2. Vyberte film.

  • Otáčením ovladače Rychloovladač 1 vyberte film, který chcete přehrát.
  • V režimu zobrazení jednotlivých snímků jsou filmy označeny ikonou [Tlačítko SETVideosoubory] zobrazenou v levém horním rohu obrazovky.
  • V zobrazení náhledového indexu označuje film děrování na levém okraji náhledu. Vzhledem k tomu, že filmy nelze přehrávat v režimu náhledového indexu, přepněte stisknutím tlačítka SET na zobrazení jednotlivých snímků.
 3. V režimu zobrazení jednotlivých snímků stiskněte tlačítko SET.

 4. Film přehrajete stisknutím tlačítka SET.

  • Spustí se přehrávání filmu. Zvuk se přehrává pomocí reproduktoru (1).
  • Přehrávání můžete pozastavit a stisknutím tlačítka SET zobrazit panel pro přehrávání filmů. Dalším stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte.
  • Otáčením ovladače Hlavní ovladač nastavte hlasitost (i během přehrávání).

Panel pro přehrávání filmů

Položka Operace přehrávání
Přehrávání Stisknutím tlačítka SET lze přepínat mezi přehráváním a zastavením.
Pomalý pohyb Rychlost pomalého pohybu je možné nastavit otáčením ovladače Rychloovladač 1. Rychlost pomalého pohybu se zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Skok dozadu Při každém stisknutí tlačítka SET se přeskočí dozadu o 1 s. Podržením tlačítka SET se bude film převíjet zpět.
Předchozí políčko Zobrazí předchozí políčko při každém stisknutí SET. Podržením tlačítka SET se bude film převíjet zpět.
Následující políčko Zobrazí film políčko po políčku při každém stisknutí SET. Podržením tlačítka SET se bude film převíjet vpřed.
Skok dopředu Při každém stisknutí tlačítka SET se přeskočí dopředu o 1 s. Podržením tlačítka SET se bude film převíjet vpřed.
Upravit Slouží k zobrazení obrazovky pro úpravy ().
Zachycení políčka Funkce je dostupná při přehrávání 4K filmů. Umožňuje vyjmout aktuální políčka a uložit je jako fotografie ve formátu JPEG nebo HEIF ().
Stav přehrávání
hh:mm:ss Doba přehrávání (hodiny:minuty:sekundy, pokud je možnost [Poč. přehr. zázn.] nastavena na [Čas záznamu])

hh:mm:ss.ff (DF)

hh:mm:ss:ff (NDF)

Časový kód (hodiny:minuty:sekundy:snímky, pokud je možnost [Poč. přehr. zázn.] nastavena na [Časový kód])
Hlasitost Otáčením ovladače Hlavní ovladač nastavíte hlasitost reproduktoru nebo sluchátek ().
Stisknutím tlačítka MENU přejdete zpět do zobrazení jednotlivých snímků.

Upozornění

 • Když je fotoaparát připojen k televizoru pro přehrávání filmů, upravte hlasitost pomocí ovládacích prvků televizoru (), protože hlasitost nelze upravit otočením ovladače Hlavní ovladač.
 • Pokud je rychlost čtení karty příliš nízká nebo videosoubory obsahují poškozené snímky, přehrávání filmu se možná zastaví.