Priorita vysokých jasů

Můžete minimalizovat přeexponované oblasti s oříznutými jasnými plochami.

 1. Vyberte možnost [Snímání: Priorita vysokých jasů].

 2. Nastavte možnost.

  • [Povolit]: Zlepšuje přechody ve světlých tónech. Přechody mezi šedou a světlými tóny jsou plynulejší.
  • [Vylepšeno]: Za určitých podmínek snímání minimalizuje přeexponované světlé tóny ještě více než možnost [Povolit].

Upozornění

 • Šum se může nepatrně zvětšit.
 • Dostupná citlivost ISO začíná na ISO 200. Hodnoty z rozšířeného rozsahu citlivosti ISO nelze nastavit.
 • S možností [Vylepšeno] nemusí výsledky v některých scénách vypadat podle očekávání.

Poznámka

 • Když možnost [Snímání: Snímání v HDR ] nastavíte na [Povolit] a stisknutím tlačítka Q (Rychlé ovládání) přidáte k tomuto nastavení zatržítko, možnost [Snímání: Priorita vysokých jasů] bude nastavena na [Povolit] a nelze ji změnit.
 • Položka [Snímání: Priorita vysokých jasů] bude nastavena na [Zakázat], i když položku [Snímání: Snímání v HDR ] nastavíte na [Povolit] a položka [Úprava dyn. rozs.] v části [Snímání: Režim HDR] bude nastavená na jinou hodnotu než [Zakázat HDR].