Postupanje u slučaju poruka o pogreškama

Kad se pojavi greška, prikažite pojedinosti o grešci jednim od postupaka u nastavku. Zatim uklonite uzrok pogreške u skladu s primjerima u ovom poglavlju.

 • Odaberite [Komunikacijske funkcije: Error details / Komunikacijske funkcije: Detalji pogreške].
 • Odaberite [Error details / Detalji o pogrešci] u izborniku [Wi-Fi on / Wi-Fi uklj.].

Kliknite na sljedeće brojeve pogrešaka kako biste prešli na odgovarajući odjeljak.

11 12
21 23
61 64 65
91
121 125 127
130 131 132 133 134 135 136 137

Napomena

 • U slučaju pogrešaka prikazuje se [Err**] desno od [Komunikacijske funkcije: Error details / Komunikacijske funkcije: Detalji pogreške]. Nakon isključivanja videokamere više se ne prikazuje.

11: Connection target not found / Odredište veze nije pronađeno

 • Ako se pojavi [Connect to smartphone(tablet) / Povežite s pametnim telefonom (tabletom)], radi li Camera Connect?

  • Uspostavite vezu uz pomoć aplikacije Camera Connect ().
 • Jesu li videokamera i pristupna točka podešeni na uporabu istog ključa za šifriranje radi provjere autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se ključevi za šifriranje ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za šifriranje [Open system / Otvoreni sustav].

   Provjerite velika i mala slova te jeste li na videokameri unijeli točan ključ za šifriranje ().

12: Connection target not found / Odredište veze nije pronađeno

 • Jesu li drugi uređaj i pristupna točka za vezu uključeni?

  • Uključite odredišni uređaj i pristupnu točku te zatim malo pričekajte. Ako još uvijek ne možete uspostaviti vezu, izvedite postupke za ponovno uspostavljanje veze.

21: No address assigned by DHCP server / DHCP poslužitelj nije dodijelio nijednu adresu

Provjerite na videokameri

 • Na videokameri je IP adresa podešena na [Auto setting / Automatsko podešavanje]. Je li to pravilno podešenje?

  • Ako ne koristite DHCP poslužitelj, podesite postavke nakon podešavanja IP adrese na [Manual setting / Ručno podešavanje] na videokameri ().

Provjerite na DHCP poslužitelju

 • Je li DHCP poslužitelj uključen?

  • Uključite DHCP poslužitelj.
 • Ima li dovoljno adresa za dodjeljivanje DHCP poslužiteljem?

  • Povećajte broj adresa koje dodjeljuje DHCP poslužitelj.
  • Uklonite iz mreže adrese koje je DHCP poslužitelj dodijelio uređajima kako biste smanjili broj adresa koje se koriste.
 • Radi li DHCP poslužitelj pravilno?

  • Provjerite postavke DHCP poslužitelja kako biste provjerili funkcionira li pravilno kao DHCP poslužitelj.
  • Po potrebi možete pitati svog mrežnog administratora kako biste se uvjerili da se DHCP poslužitelj može koristiti.

23: Device with same IP address exists on selected network / U odabranoj mreži postoji uređaj s istom IP adresom

 • Koristi li drugi uređaj u mreži videokamere istu IP adresu kao i ova videokamera?

  • Promijenite IP adresu videokamere kako biste spriječili uporabu adrese koju već ima drugi uređaj u toj mreži. Ili promijenite IP adresu uređaja koji ima istu adresu.
  • Ako je IP adresa videokamere podešena na [Manual setting / Ručno podešavanje] u mrežnim okruženjima koja koriste DHCP poslužitelj, promijenite postavku na [Auto setting / Automatsko podešavanje] ().

Napomena

 • Postupanje u slučaju poruka o pogreškama 21 – 23

 • Sljedeće točke provjerite također u slučaju pogrešaka s brojevima 21 – 23.

  Jesu li videokamera i pristupna točka podešeni za uporabu iste zaporke za provjeru autentičnosti?

  • Do ove pogreške dolazi ako se zaporke ne poklapaju kad je metoda provjere autentičnosti za šifriranje podešena na [Open system / Otvoreni sustav]. Provjerite velika i mala slova te jeste li na videokameri unijeli točnu zaporku za provjeru autentičnosti ().

61: Selected SSID wireless LAN network not found / Nije pronađena bežična LAN mreža s odabranim SSID-om

 • Ima li ikakvih prepreka između videokamere i antene pristupne točke?

  • Pomaknite antenu pristupne točke na položaj jasno vidljiv s točke gledišta videokamere.

Provjerite na videokameri

 • Je li SSID podešen na videokameri istovjetan onome na pristupnoj točki?

  • Provjerite SSID na pristupnoj točki i zatim podesite isti SSID na videokameri ().

Što provjeriti na pristupnoj točki

 • Je li pristupna točka uključena?

  • Uključite pristupnu točku.
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa videokamere registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu videokamere koja se koristi na pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [MAC address / MAC adresa] ().

64: Cannot connect to wireless LAN terminal / Nije moguće povezivanje s priključkom bežičnog LAN-a

 • Jesu li videokamera i pristupna točka podešeni za uporabu iste metode šifriranja?

  • Videokamera podržava sljedeće metode šifriranja: WEP, TKIP i AES ().
 • Ako je aktivno filtriranje prema MAC adresi, je li MAC adresa videokamere registrirana na pristupnoj točki?

  • Registrirajte MAC adresu videokamere koja se koristi na pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [MAC address / MAC adresa] ().

65: Wireless LAN connection lost / Bežična LAN veza se prekinula

 • Ima li ikakvih prepreka između videokamere i antene pristupne točke?

  • Pomaknite antenu pristupne točke na položaj jasno vidljiv s točke gledišta videokamere.
 • Veza s bežičnim LAN-om je iz nekog razloga izgubljena i ne može se obnoviti.

  • Mogući su razlozi za to sljedeći: prekomjeran pristup pristupnoj točki s drugog uređaja, mikrovalna pećnica ili sličan uređaj u blizini (koji ometa IEEE 802.11b/g/b (valno područje od 2,4 GHz)) ili utjecaj kiše ili visoke vlage.

91: Other error / Druga pogreška

 • Došlo je do pogreške koja nije obuhvaćena brojevima od 11 do 83.

  • Isključite i ponovo uključite videokameru.

121: Not enough free space on server / Na poslužitelju nema dovoljno slobodnog prostora

 • Na odredišnom web poslužitelju nema dosta slobodnog prostora.

  • Obrišite nepotrebne snimke s web poslužitelja, provjerite slobodan prostor i ponovno pokušajte sa slanjem.

125: Check the network settings / Provjerite mrežne postavke

 • Je li mreža spojena?

  • Provjerite status veze mreže.

127: An error has occurred / Došlo je do pogreške

 • Dok je videokamera spojen na web servis, došlo je do pogreške koja nije obuhvaćena kodovima od 121 do 125.

  • Pokušajte ponovno uspostaviti Wi-Fi vezu.

130: The server is currently busy
Please wait a moment and try again / Poslužitelj je trenutačno zauzet. Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.

 • Stranica image.canon trenutačno je zauzeta.

  • Pokušajte ponovno pristupiti platformi image.canon putem Wi-Fi veze kasnije.

131: Try again / Pokušajte ponovno

 • Došlo je do pogreške prilikom povezivanja na image.canon putem Wi-Fi veze.

  • Pokušajte ponovno uspostaviti Wi-Fi vezu s image.canon.

132: Error detected on server
Try again later / Otkrivena je pogreška na poslužitelju.
Pokušajte ponovno kasnije.

 • Stranica image.canon trenutačno je izvan mreže radi održavanja.

  • Pokušajte ponovno pristupiti platformi image.canon putem Wi-Fi veze kasnije.

133:

 • Došlo je do pogreške prilikom prijave na image.canon.

  • Provjerite postavke za image.canon.
  • Pokušajte kasnije ponovo pristupiti image.canonu putem Wi-Fi veze.

134: Set the correct date and time / Podesite točno datum i vrijeme.

 • Postavke datuma, vremena i vremenske zone nisu točne.

  • Provjerite postavke za [Podešavanje: Date/Time/Zone / Podešavanje: Datum/Vrijeme/Vremenska zona].

135: Web service settings have been changed / Promijenjene su postavke web-servisa.

 • Promijenjene su postavke za image.canon.

  • Provjerite postavke za image.canon.

136: The QR code shown on the camera was not scanned correctly by the dedicated app. Try camera web link setup again. / Namjenska aplikacija nije pravilno skenirala QR kôd prikazan na videokameri. Pokušajte ponovno podesiti internetsku vezu videokamere.

 • Pametni telefon nije pravilno skenirao QR kôd.

  • Rekonfigurirajte postavke internetske veze videokamere i ponovno skenirajte QR kôd prikazan na videokameri.

137: The QR code shown on the camera has expired. Try camera web link setup again. / QR kôd prikazan na videokameri je istekao. Pokušajte ponovno podesiti internetsku vezu videokamere.

 • Prikazani QR kôd je istekao.

  • Rekonfigurirajte postavke internetske veze videokamere i ponovno skenirajte QR kôd prikazan na videokameri.