ND filtar

Za optimalnu svjetlinu u scenama koje snimate, Auto ND Filter smanjuje intenzitet svhetla na 1/8 stvarne razine, u tri koraka. Osim [Auto/Automatsko], možete odabrati i [Off/Isklj.] ili [On/Uklj.].

  1. Odaberite [Snimanje: ND filter / Snimanje: ND filtar].

  2. Odaberite opciju.

Oprez

  • Ako odaberete [On/Uklj.] ili [Auto/Automatsko], veća je vjerojatnost da će se pojaviti šum na slici, čak i u svijetlim scenama, jer se ISO osjetljivost lakše povećava.
  • ND: Neutral Density (neutralna gustoća)
  • Mjere opreza pri uporabi automatskog ND filtra

  • Status ND filtra ne mijenja se kad započne snimanje videozapisa ili streaming, čak i kad je podešeno [Auto/Automatsko].
  • Ako ćete tijekom snimanja videozapisa prijeći iz svijetlog u tamno okruženje, za najbolje rezultate podesite na [Off/Isklj.] .
  • [Snimanje: ND filter / Snimanje: ND filtar] je podešen na [Off/Isklj.] kad ovaj uređaj upotrebljavate kao web kameru.