Osnovne komunikacijske postavke

Provjera vrste pristupne točke

Za povezivanje uporabom pristupne točke provjerite podržava li pristupna točka WPS*, koji omogućuje jednostavno povezivanje između Wi-Fi uređaja.

Ako ne znate je li pristupna točka koju koristite kompatibilna s WPS-om, pogledajte upute za uporabu pristupne točke ili drugu dokumentaciju.

Skraćenica za Wi-Fi Protected Setup.

 • Kad je podržan WPS

  Dostupne su dvije metode povezivanja, kako slijedi. Jednostavnije povezivanje je ono putem WPS-a u PBC načinu rada.

  • Povezivanje putem WPS-a (način PBC) ()
  • Povezivanje putem WPS-a (način PIN) ()
 • Kad WPS nije podržan

  • Ručno povezivanje s otkrivenim mrežama ()
  • Ručno povezivanje uz određivanje mreža ()

Šifriranje pristupne točke

Videokamera podržava sljedeće opcije za [Authentication / Provjera autentičnosti] i [Encryption settings / Postavke šifriranja]. Stoga pri ručnom povezivanju s pristupnom točkom, šifriranje koju će koristiti pristupna točka mora biti jedna od sljedećih:

 • [Authentication / Provjera autentičnosti]: Otvoreni sustav, zajednički ključ ili WPA/WPA2/WPA3-Personal
 • [Encryption settings / Postavke šifriranja]: WEP, TKIP ili AES

Oprez

 • Ako su aktivirane skrivene funkcije pristupne točke, povezivanje može biti onemogućeno. Deaktivirajte skrivene funkcije.
 • Detalje o podešavanju možete zatražiti od mrežnog administratora zaduženog za mreže kojima ćete se pridružiti.

Napomena

 • Ako se u mrežama kojima ćete se pridružiti primjenjuje filtriranje MAC adresa, dodajte MAC adresu videokamere pristupnoj točki. MAC adresu možete provjeriti u izborniku [MAC address / MAC adresa] ().

Povezivanje putem WPS-a (način PBC)

Upute u ovom odjeljku nastavljaju se na one iz odjeljka Provjera vrste pristupne točke.

Ovaj način povezivanja dostupan je kad koristite pristupnu točku kompatibilnu s WPS-om. U "pushbutton" modu povezivanja (način PBC) videokamera i pristupna točka mogu se povezati jednostavnim pritiskom tipke WPS na pristupnoj točki.

 • Povezivanje će možda biti otežano ako u blizini ima više aktivnih pristupnih točki. U tom slučaju pokušajte za uspostavljanje [WPS (PIN mode)].
 • Unaprijed provjerite položaj tipke WPS na pristupnoj točki.
 • Za uspostavljanje veze trebat će vam približno jedna minuta.
 1. Odaberite [Connect with WPS / Povezivanje putem WPS-a] u izborniku [Select a network / Odabir mreže].

 2. Odaberite [WPS (PBC mode) / WPS (način PBC)].

  • Odaberite [OK].
 3. Spojite na pristupnu točku.

  • Pritisnite tipku WPS na pristupnoj točki. Pojedinosti o lokaciji tipke i tome koliko ju je dugo potrebno pritisnuti potražite u uputama za uporabu pristupne točke.
  • Odaberite [OK] za pokretanje veze s pristupnom točkom.
  • Nakon priključivanja videokamere na pristupnu točku prikazuje se sljedeće.
 4. Podesite IP adresu.

Povezivanje putem WPS-a (način PIN)

Upute u ovom odjeljku nastavljaju se na one iz odjeljka Provjera vrste pristupne točke.

Ovaj način povezivanja dostupan je kad koristite pristupnu točku kompatibilnu s WPS-om. U načinu povezivanja putem PIN koda (način PIN), za uspostavljanje veze se kao pristupna točka podešava 8-znamenkasti identifikacijski broj.

 • Čak i ako u blizini ima više aktivnih pristupnih točaka, uporabom ovog zajedničkog identifikacijskog broja može se uspostaviti relativno pouzdana veza.
 • Za uspostavljanje veze trebat će vam približno jedna minuta.
 1. Odaberite [Connect with WPS / Povezivanje putem WPS-a] u izborniku [Select a network / Odabir mreže].

 2. Odaberite [WPS (PIN mode) / WPS (način PBC)].

  • Odaberite [OK].
 3. Unesite PIN kôd.

  • Na pristupnoj točki unesite 8-znamenkasti PIN kôd prikazan na zaslonu videokamere.
  • Pojedinosti o unosu PIN kodova na pristupnoj točki potražite u njezinim uputama za uporabu.
  • Nakon unosa PIN koda, na videokameri odaberite [OK].
 4. Spojite na pristupnu točku.

  • Odaberite [OK] za pokretanje veze s pristupnom točkom.
  • Nakon priključivanja videokamere na pristupnu točku prikazuje se sljedeće.
 5. Podesite IP adresu.

Ručno povezivanje s otkrivenim mrežama

Upute u ovom odjeljku nastavljaju se na one iz odjeljka Provjera vrste pristupne točke.

Spojite se na pristupnu točku odabirom njezinog SSID-a (ili ESS-ID-a) s popisa aktivnih pristupnih točaka u blizini.

Odabir pristupne točke

 1. Odaberite pristupnu točku u izborniku [Select a network / Odabir mreže].

  • (1) SSID
  • (2) Ikona zaštite (samo za enkriptirane pristupne točke)
  • (3) Korišteni kanal
  • Kotačićima Up keyDown key odaberite s popisa pristupnih točaka onu na koju se želite spojiti.

Napomena

 • [Refresh/Osvježavanje]

 • Za prikaz stavke [Refresh/Osvježavanje] listajte prema dolje u prikazu iz koraka 1.
 • Odaberite [Refresh/Osvježavanje] za ponovno traženje pristupnih točaka.

Unos ključa za šifriranje pristupne točke

 • Unesite ključ za šifriranje (zaporku) podešen na pristupnoj točki. Pojedinosti o ključu za šifriranje koji je podešen potražite u uputama za uporabu pristupne točke.
 • Izbornici prikazani u donjim koracima od 2 do 3 razlikuju se, ovisno o postavkama provjere autentičnosti i šifriranja za pristupnu točku.
 • Idite na Podešavanje IP adrese ako se pojavi izbornik [IP address set. / Podešavanje IP adrese] umjesto izbornika za korake 2 – 3.
 1. Odaberite indeks ključa.

  • Za pristupne točke s WEP šifriranjem prikazuje se [Key index / Indeks ključa].
  • Odaberite broj indeksa ključa koji je podešen na pristupnoj točki.
  • Odaberite [OK].
 2. Unesite ključ za šifriranje.

  • Pritisnite Brzo upravljanje / podešavanje za pristup virtualnoj tipkovnici (), zatim unesite enkripcijski ključ.
  • Odaberite [OK] za pokretanje veze s pristupnom točkom.
  • Nakon priključivanja videokamere na pristupnu točku prikazuje se sljedeće.
 3. Podesite IP adresu.

Ručno povezivanje uz određivanje mreža

Upute u ovom odjeljku nastavljaju se na one iz odjeljka Provjera vrste pristupne točke.

Povežite se s pristupnom točkom unošenjem njenog SSID-a (ili ESS-ID-a).

Unos SSID-a

 1. Odaberite [Manual settings / Ručne postavke] u izborniku [Select a network / Odabir mreže].

 2. Unesite SSID (naziv mreže).

  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za pristup virtualnoj tipkovnici (), a zatim unesite SSID.
  • Odaberite [OK].

Podešavanje načina provjere autentičnosti za pristupnu točku

 1. Odaberite način provjere autentičnosti.

  • Odaberite opciju i zatim [OK] za prelazak na sljedeći izbornik.
  • Ako u izborniku [Encryption settings / Postavke šifriranja] odaberete [Open System / Otvoreni sustav], odaberite [Disable/Onemogućeno] ili [WEP].

Unos ključa za šifriranje pristupne točke

 • Unesite ključ za šifriranje (zaporku) podešen na pristupnoj točki. Pojedinosti o ključu za šifriranje koji je podešen potražite u uputama za uporabu pristupne točke.
 • Izbornici prikazani u donjim koracima od 4 do 5 razlikuju se, ovisno o postavkama provjere autentičnosti i šifriranja za pristupnu točku.
 • Idite na Podešavanje IP adrese ako se pojavi izbornik [IP address set. / Podešavanje IP adrese] umjesto izbornika za korake 4 – 5.
 1. Odaberite indeks ključa.

  • Izbornik [Key index / Indeks ključa] prikazuje se ako ste u koraku 3 odabrali [Shared key / Zajednički ključ] ili [WEP].
  • Odaberite broj indeksa ključa koji je podešen na pristupnoj točki.
  • Odaberite [OK].
 2. Unesite ključ za šifriranje.

  • Pritisnite Brzo upravljanje / podešavanje za pristup virtualnoj tipkovnici (), zatim unesite enkripcijski ključ.
  • Odaberite [OK] za pokretanje veze s pristupnom točkom.
  • Nakon priključivanja videokamere na pristupnu točku prikazuje se sljedeće.
 3. Podesite IP adresu.

Povezivanje u načinu pristupne točke videokamere

Camera access point mode je način izravnog povezivanja videokamere i drugih uređaja putem Wi-Fia bez uporabe pristupne točke. Dostupne su dvije metode povezivanja, kako slijedi.

Primjena jednostavnog povezivanja

Mrežne postavke za način pristupne točke videokamere konfiguriraju se automatski.

 • Za upute o uporabi uređaja na koje ćete se spojiti pogledajte upute za uporabu tih uređaja.
 1. Odaberite [Camera access point mode / Način pristupne točke kamere] u izborniku [Select a network / Odabir mreže].

 2. Odaberite [Easy connection / Jednostavno povezivanje].

  • Odaberite [OK].
 3. Uspostavite vezu s videokamerom postupcima na drugom uređaju.

  • (1) SSID (naziv mreže)
  • (2) Ključ za šifriranje (zaporka)
  • U Wi-Fi postavkama drugog uređaja odaberite SSID (naziv mreže) prikazan na zaslonu videokamere, zatim unesite zaporku.
 4. Dovršite postavke veze na temelju uređaja na koji se želite spojiti.

Primjena ručnog povezivanja

Mrežne postavke za način pristupne točke videokamere konfiguriraju se ručno. Podesite [SSID], [Channel setting / Podešavanje kanala] i [Encryption settings / Postavke šifriranja] na svakom prikazanom izborniku.

 1. Odaberite [Manual connection / Ručno povezivanje].

  • Odaberite [OK].
 2. Unesite SSID (naziv mreže).

  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje za pristup virtualnoj tipkovnici (), a zatim unesite SSID. Nakon unosa pritisnite MENU.
  • Odaberite [OK].
 3. Odaberite opciju podešavanja kanala.

  • Za ručno podešavanje postavki odaberite [Manual setting / Ručno podešavanje], zatim pritisnite tipke Tipka lijevo Tipka desno.
  • Odaberite [OK].
 4. Odaberite opciju za podešavanje šifriranja.

  • Za šifriranje odaberite [AES].
  • Odaberite [OK].
  • Kad je odabrano [AES], prikazuje se zaslon [Password/Zaporka]. Pritisnite Brzo upravljanje / podešavanje za pristup virtualnoj tipkovnici (), zatim unesite enkripcijski ključ. Nakon odabira pritisnite tipku MENU.
 5. Odaberite [Auto setting / Automatsko podešavanje].

  • Odaberite [OK].
  • Ako se prikaže pogreška za [Auto setting / Automatsko podešavanje], podesite IP adresu ručno ().
 6. Uspostavite vezu s videokamerom postupcima na drugom uređaju.

  • (1) SSID (naziv mreže)
  • (2) Ključ za šifriranje (zaporka)
 7. Potpune postavke povezivanja za komunikacijsku funkciju.

Podešavanje IP adrese

Odaberite način podešavanja IP adrese i zatim podesite IP adresu na videokameri.

Automatsko podešavanje IP adrese

Podesite IP adresu automatski.

 1. Odaberite [Auto setting / Automatsko podešavanje].

  • Odaberite [OK].
  • Ako se prikaže pogreška za [Auto setting / Automatsko podešavanje], podesite IP adresu ručno ().
 2. Dovršite postavke veze na temelju uređaja na koji se želite spojiti.

Ručno podešavanje IP adrese

Podesite IP adresu ručno. Prikazane stavke razlikovat će se ovisno o komunikacijskoj funkciji.

 1. Odaberite [Manual setting / Ručno podešavanje].

  • Odaberite [OK].
 2. Odaberite opciju za konfiguriranje.

  • Odaberite opciju za pristup izborniku za unos brojeva.
  • Za uporabu pristupnika ili DNS adrese odaberite [Enable/Omogućeno], zatim odaberite [Address/Adresa].

 3. Unesite broj.

  • S pomoću Navigacijske tipke odaberite položaj za unos u gornjem dijelu, zatim odaberite brojeve za unos. Pritisnite Brzo upravljanje / podešavanje za unos odabranog broja.
  • Za potvrdu unesenih brojeva i povratak na izbornik iz koraka 2 pritisnite tipku MENU.
 4. Odaberite [OK].

  • Kad dovršite podešavanje odgovarajućih stavki, odaberite [OK]. Prikazuje se sljedeći izbornik.
  • Ako niste sigurni što unijeti, pogledajte Provjera mrežnih postavki ili pitajte mrežnog administratora ili drugu osobu koja se razumije u podešavanje mreža.
 5. Dovršite postavke veze na temelju uređaja na koji se želite spojiti.